Projekt 72 hodin

I letos na podzim jsme se rozhodli zapojit do projektu 72 hodin. Přihlásili jsme se do dvou akcí. Jedna byla zaměřená na úklid v okolí Hranic a druhá na vysázení ovocného sadu. Bohužel, díky situaci s coronavirem jsme uklízecí projekt museli zatím odložit. Zato výsadbu sadu se nám povedlo zrealizovat před uzavřením školy. Bylo to ale jen tak tak. V úterý 13. října pracovníci technických služeb přivezli sazenice stromů, deváťáci dopoledne vykopali jámy a v rámci pracovních činností stromky stihli vysadit.  Ovocné stromy byly vysazeny v blízkosti školy na pozemku města, který je vedený jako ovocný sad, ale stromy tam nebyly. Vysadili jsme celkem 25 kusů jabloní, hrušní a třešní. Deváťáci byli opravdu velmi šikovní, stromy vysadili, zatloukli kůly a stromy k nim přivázali. Nakonec na kmeny stromků upevnili ochranu proti okusu. Sad nyní vypadá opravdu skvěle, už se těšíme na první sklizeň. Úklidovou část projektu zorganizujeme, jak jen to bude možné a dovolí nám to situace s coronavirem.

R. Benešová EVVO koordinátor

Obědy UPOZORNĚNÍ !

V týdnu od 19. – 23. října 2020 budou zajištěny ve školní jídelně obědy pro děti ze Základní školy v Hranicích.

Výdej bude od 12:00 – 13:00

Je nutné, aby se případní zájemci přihlásili a to nejpozději do pátku do 10:00 hodin.

V opačném případě jim oběd vydán nebude.

telefonní číslo              : 354 59 99 40

nebo sms  na telefon  : 608 24 56 91                                   

                                                                Veronika Kapicová

                                                                vedoucí školní jídelny

Rozhodnutí vlády ČR Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání je povinné, žáci bez připojení na internet si mají možnost vyzvednout zadání ve škole a plnění vhodit do schránky před školou jako na jaře.

Doporučený způsob přihlášení  je prostřednictvím webového prohlížeče – Škola OnLine.cz – výuka – úkoly – domácí úkoly.  Zadané úkoly, prosím, plňte svědomitě a průběžně.

Kontaktní vyučování probíhá podle zadaného rozvrhu třídními učiteli v programu Teams, žáci mají přidělena hesla.

Pro komunikaci s vyučujícími využívejte výhradně školní email, zprávy ze soukromých emailů nebudou reflektovány.

V případě ztráty (nefunkčnosti) přihlašovacích údajů do Školy OnLine pište na mail třídního učitele nebo telefonujte  a budou vám elektronicky zaslány nové údaje.

Pokud mají žáci uložené učební pomůcky ve školní šatně, musí se na jejich vyzvednutí domluvit prostřednictvím telefonu nebo emailu se sekretářkou školy, telefon – 354 59 99 59 v době od 8.00 – 11.00 hod.

Od pondělí 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

 

                                                                   PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

Cesta za pokladem

         Dne 23. 9. 2020 se 4. třída ZŠ Hranice vydala hledat poklad do krásné pastvinské přírody. Cestou jsme plnili různé záludné úkoly a luštili křížovky, které jsme potřebovali k nalezení již zmíněného pokladu. Poznali jsme na vlastní kůži rčení, že nejkrásnější příroda je tam, kam člověk ještě nevstoupil. I rodilí hraničtí mnohdy netuší, jaké krásy se jim za humny skrývají. Příroda bez odpadků, drobní bezobratlí živočichové a krásní skokani, které jsme potkali cestou, udělali dětem opravdu velkou radost. Viděli jsme také dravou larvu vážky, kterou se jen tak v přírodě nepodaří zahlédnout. Díky paní Smrtové, která je z agentury Ochrany přírody a krajiny ČR a která nás provázela, jsme měli možnost blíže se seznámit s životním cyklem chráněné perlorodky říční. Jak těžký život takový malý živočich má, si jen člověk dokáže těžko představit.  

A jaký byl poklad?? Drobné dárky z oblasti ochrany přírody. Děti si uvědomily, že aktivní ochrana přírody je mnohem důležitější, než materiální dárky.    

Kateřina Křížová, třídní učitelka    

fotogalerie                                                              

Od pátku 18.9.2020 se rozšíří protiepidemická opatření ve školách

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením.

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.

Z tohoto důvodu by rodiče měli své děti vybavit alespoň dvěma rouškami,  které si tak děti mohou v průběhu dne vyměnit.