4. třída novinky4. třída rozvrh 4. třída fotogalerie 

před rokem

Návštěva sběrného dvora v Aši

Čtvrtá třída se v rámci učiva o zpracování odpadu vydala prozkoumat sběrný dvůr v Aši. Pan průvodce žákům vysvětlil, jaké druhy odpadu se v tomto místě třídí, kam se dále vozí a kde se zpracovávají. Žáci mohli také vidět velké množství odpadu, který se dále již nezpracovává a vozí se na další místa, kde se likviduje. Žáci si opět uvědomili, kolik místa se v komunálních nádobách ušetří, když se odpad třídí správným způsobem.

     Kateřina Křížová

 

Čtvrťáci na dopravce v Aši 19.2.2024

 

Návštěva karlovarského divadla

V pátek 8. 12. se třeťáci a čtvrťáci vydali do karlovarského divadla na představení „Betlémská hvězda“. Čekalo je krásné a veselé představení, kde jim byl představen celý vánoční příběh. Vše bylo doplněno známými koledami, veselým andělem a nechyběla ani zvířátka v betlémě na seně. Opravdu skvěle zpracované představení děti zaujalo, některé koledy zpíval plný sál dětí a vše bylo oceněno bouřlivým potleskem. Všichni jsme se vánočně naladili a teď už nám nezbývá než čekat, až zazvoní zvoneček a ten vánoční čas bude na dosah.

                  Kateřina Křížová

 

Návštěva a prohlídka místního evangelického kostela

Ve středu 6. 12. jsme měli jedinečnou možnost nahlédnout do tajů místního  evangelického kostela. Jeho historie je velice zajímavá, symbolika skrytá ve výzdobě kostela je jedinečná a samotná věž a zvonice je nepřekonatelná. Zvuk bijících zvonů jsme zažili na vlastní uši a byl to opravdu krásný i když  hlasitý zvuk. Je nám ctí, že v našem městě máme takovou krásnou památku.

                                                                      

Čtvrťáci na sněhu

Ve středu 29. 11. jsme se v rámci tělesné výchovy vydali na kopec a zdolávali jsme zimní sporty. Naším cílem bylo hlavně bobování. Byl nás skoro plný počet, proto na kopci bylo plno. Vymýšleli jsme různé zlepšováky a skokánky, aby naše jízda byla zábavnější. Důležité je, že jsme se dobře bavili a nikdo se nezranil. Pokud sněhová pokrývka vydrží, půjdeme brzy znovu.

 

Halloween u čtvrťáků

Ve středu 1. 11. jsme si ve škole mohli prožít prima dopoledne plné halloweenských úkolů. Během běžných vyučovacích předmětů jsme plnili netradiční úkoly, během kterých jsme si potrénovali například abecední pořádek, druhy vět nebo slova nadřazená a souřadná. V matematice jsme zase řešili úlohy týkající se čarodějnic a jiných strašidel a na tabletech jsme zpracovali referáty o původu tohoto svátku a zvycích, které se u něj dodržují. Společně jsme vypracovali plakát, který shrnuje celé naše dopolední snažení a můžete ho vidět na prvním stupni. Na závěr všeho jsme ochutnali strašidelné dobroty, které jsme upekli doma s rodiči. Bylo to moc fajn dopoledne.

                                   čtrťáci

 

Návštěva místního kostela

V pátek 13. 10. jsme měli jedinečnou příležitost navštívit místní kostel Navštívení Panny Marie. Díky jednomu z rodičů, který si na nás udělal čas a pověděl nám mnoho zajímavých informací, jsme mohli poznat další zajímavé místo našeho města.

 

Divadelní představení BABIČKA DRSŇAČKA

Ve středu 27. 9. se třeťáci a čvrťáci rozjeli do karlovarského divadla na představení „BABIČKA DRSŇAČKA“. Celý divadelní sál i přilehlé balkóny a lóže byly plné dětí. Začátek představení se dokonce musel posunout o dvacet minut, protože chvíli trvalo než se všichni usadili. Celý příběh byl dnešním dětem velmi blízký, nejen prostředím a vystupováním hlavního představitele Bena, ale také vztahy, které měl se svými rodiči a hlavně svou babičkou. Nerad ke své babičce jezdil, protože v jeho očích byly všechny návštěvy stejné a babička nudná. Proto si babička vymyslela malou lež, ze které se nakonec vyklubalo velké dobrodružství. Po celou dobu trvání představení děti fandily Benovi a do příběhu se opravdu vžily. Na konci představení se hercům dostalo od dětí velkého potlesku a nadšených výkřiků.  Bylo to opravdu velmi povedené a originální představení.

K. Křížová

 

Návštěva místní moštárny

Měli jsme jedinečnou možnost navštívit místní moštárnu a vidět výrobní postup jablečného moštu. Jablka jsme sice neměli, ale deváťáci jich měli hodně a rádi se s námi rozdělili. Ochutnali jsme úplně čerstvý mošt a byl opravdu výborný. Jablka na mošt jsme natrhali v zahradě u Vaníků. Děkujeme.

              čtrťáci 

 

 

Volby do žákovského parlamentu

ve středu 13.9. jsme volili dva zástupce z naší třídy do žákovského parlamentu. Byli čtyři kandidáti, kteří si měli připravit důvody, proč bychom je měli volit, nebo si připravit plán, akce, které by chtěli na naší škole zavést. Také jsme hodnotili, jak jsou jednotliví kandidáti zodpovědní, plní úkoly a dodržují pravidla. Výsledek našeho anonymního hlasování vidíte na fotografii a vítězům velice gratulujeme.

čtvrťáci ZŠ Hranice

    

 

Ukliďme Česko

Čtvrťáci si dali za úkol uklidit ve farském lese a cestou k freeshopu. Chvíli se zdálo, že odpadků bude málo a budeme muset sbírat houby, ale mýlili jsme se. Naplnili jsme opět několik pytlů odpadu, nejen plechovkami a papírem, ale hlavně starým železem, plasty, a dokonce kusem koberce. Říkali jsme si, když lidé odpadky vyhazují do lesa nebo je vyhodí před své bydliště, jak se jim bude za pár let žít ve světe plném odpadků.                                                                                       

                                   

Komentáře jsou vypnuty.