Historie

Německá škola

1582 farní kronika se zmiňuje o učiteli evangelické školy Lorenzu Fischerovi

1806 zrušen dosavadní řád z roku 1795, zavedena dvojtřídka

1821 začala se stavět nová škola – dnes již neexistující budova před evangelickým kostelem

1880 1.června položen základní kámen dnešní staré budovy školy

1881 byla započata výstavba této školy, 5.listopadu budova školy byla zkolaudována

1890 12.ledna byla v budově školy otevřena tzv. pokračovací škola pro starší chlapce

1904 přistavěna druhá polovina školy, škola získala podobu jako má dodnes

1908 1.října zřízena škola pro tkalce

1916 škola na zimní období uzavřena pro nedostatek uhlí

1921 největší rozmach školy – v 16ti třídách vyučuje 21 pedagogů

 

Česká škola

1945 česká škola nahradila dosavadní německou, prvním učitelem byl Václav Sommer

1946 do školy zaveden vodovod, vybudována kanalizace,zřízeny splachovací záchody

1948 schválen zákon o jednotné škole a zavedena devítiletá povinná docházka

1950 1.března otevřena školní jídelna, pravděpodobně první na Ašsku

1953 1.září zákonem zřízeny osmiletky a jedenáctiletky,povinná docházka do 14 let

1960 nový školský zákon, žáci osmé třídy pokračují v deváté třídě, která má 16 žáků

1963 generální oprava interiéru školy ( ústřední topení, zářivky, vymalování, nátěry dveří )

1964 učí se i v budově Sportu, kde byly zřízeny dvě třídy

1968 v budově proti škole vybudovány nové školní dílny, cvičná kuchyňka a školní družina, výměna oken, dveří

        ve třídách, nová fasáda

1976 zrušena malotřídní škola ve Studánce, žáci dojíždí do Hranic1978 budova v havarijním stavu, vyučování

        téměř celý rok v náhradních prostorech

1983 třídy ve sportu zrušeny, zahájeny práce pro přístavbu pavilonu II.stupně

1984 16.března oficiální zahájení přístavby

1985 dokončení hrubé stavby včetně ústředního topení

1989 4.září slavnostní otevření přístavby – nové budovy školy

 

1989 v nové budově vybudována učebna fyziky + chemie a přírodopisu

1998 oprava střech obou budov

2000 výměna oken na staré budově za plastová – 1. etapa

2002 výměna oken na staré budově za plastová – 2. etapa

2003 výměna kotlů – zprovoznění plynového vytápění

 

2004

v suterénu školy vybudováno minikino – “Filmáček”

stavebními úpravou vznikl samostatný zookoutek

Květen – oslava 100 let školy, slavnostní setkání současných a bývalých učitelů, žáků a občanů

 

2005

rekonstrukce školní kuchyňky

 

2006

na střeše školy umístěna siréna Hasičského záchranného sboru Karlovy Varyzřízena učebna dramatické

výchovy

výměna oken na staré budově za plastová – 3. etapa

 

2007

nové plastové vstupní dveře na staré budově

v 1. a 6. ročníku se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu Škola pro život

zakoupili jsme nový server a 13 počítačových stanic, síť spravuje firma KBM Internetional

 

2008

škola získala titul EKOŠKOLA

 

2009

vybudována “Venkovní učebna”

výměna vodovodních baterií na nové budově a částečná výměna starých ventilů u radiátorů za termoventily

(2.patro)

2010

termoventily instalovány na celé nové budově

silná obleva a déšť před Vánocemi způsobily zatečení a promáčení zdí na staré budově

2011

zakoupeny a nainstalovány 2 tabule s interaktivním dataprojektorem

na školní zahradě postaven sklenínový vodovodní řád ve sklepě a částečná rekonstrukce rozvodů teplé vody na

staré budově (plastový)

nové omítky a vymalování v poškozených třídách staré budovy

2011/2012

podle školního vzdělávacího programu Škola pro životse vyučuje již ve všech ročnících

 

2012/2013

úspěšně zrealizované Místo setkávání pod viaduktem

vznik Arboreta před školou z MŽP

úspěšně otevřen parčík setkávání ve Studánce z grantu Americké obchodní komory

výměna posledních starých oken za plastová na staré budově

provedeny rozvody teplé vody do tříd na staré budově

opravena střecha ve spojovací chodbě

 

2013/2014

Rekonstrukce sociálního zařízení na staré budově v obou křídlech

Vybudování výlevek pro uklízečky a bidetu pro děvčata

Výměna několika kusů topení

Výměna oken na nové budově, nové parapety

Zateplení nové budovy a spojovací chodby, rekonstrukce vstupní desky

Vymalování tříd

Nové žaluzie v několika třídách

Vybudování odpadových chodníčků kolem školy

 

2014/2015

Rekonstrukce sklepa nové budovy – přeměna na volnočasové centrum

Nové šatní skříně pro žáky 2. stupně

Nové podlahové krytiny a nábytek pro školní družinu

Nová podlahová krytina pro filmáček

 

2016/2017

Vybudování nové elektroinstalace na staré budově

Vymalování staré budovy

Výměna zářivek v několika učebnách na 2. stupni

 

2017/2018

Výměna stropních svítidel na 2. stupni

Vybavení 3 kabinetů novým kancelářským nábytkem

 

2018/2019

Rekonstrukce kuchyňky a nové vybavení (nábytek, spotřebiče)

Výměna podlahových krytin na chodbách 2. stupně a v některých třídách

Doplnění žaluzií do některých tříd Zabudování interaktivních tabulí- 7 ks

 

2019/2020

Vnitřní LED osvětlení školní budovy a družiny

Nové dveře v družině

Nové šatní skříně v družině

 

2021/2022

Modernizace učeben – fyzika a chemie, přírodopis a cizí jazyky

Rekonstrukce mobilního WC

Rekonstrukce spojovací střechy

 

2022/23

Rekonstrukce toalet na nové budově

Rekonstrukce střechy na staré budově

Vybudování kotelny pro starou školu

Komentáře jsou vypnuty.