Dokumenty pro rodiče

                      Informace pro rodiče:

  • Omluvenou a neomluvenou absenci žáka eviduje třídní učitel.
  • Nepřítomnost žáka může být omluvena pouze pro nemoc nebo z vážných důvodů.
  • O uvolnění žáka z vyučování předem známé nepřítomnosti žádá písemně nebo telefonicky zákonný zástupce žáka.
  • Zákonný zástupce předem žádá o uvolnění žáka na dobu 1 dne třídního učitele, na delší dobu ředitele školy.
  • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (§50 zákona č. 561/2004 Sb.)osobně nebo telefonicky na č. 354 599 959.
  • Písemnou omluvenku nepřítomnosti doloží žák nejpozději do 2 dnů po nástupu do školy, jinak budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené.
  • V odůvodněných případech je třídní učitel oprávněn požadovat potvrzení od lékaře.
  • V případě neomluvené absence je postupováno v souladu s Metodickým pokynem č.j.10194/2002-14, k jednotnému postupu při omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

                                                                                            

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ – DOUČOVÁNÍ

Také v letošním školním roce podporuje Národní plán obnovy výuku nejen českých, ale i dalších dětí zařazených do vzdělávacího systému v České republice. Na  doučování  dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem, je pro školy a neziskové organizace určena 1 miliarda Kč.

 

 

Pravidla distanční výuky

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 – odkaz

Mimořádné opatření od 12.4.2021 – příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4

Výuka od 12.4.2021odkaz

Informace pro školy a školská zařízení – roušky

ZŠ Hranice informuje

Důležité termíny pro vycházející žáky

Pokračování 10. rokem – žádost

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o přestup žáka základní školy

Žádost do 1. třídy

Informovaný souhlas ZŠ Hranice

Souhlas s orientačním testováním žáka

 

Komentáře jsou vypnuty.