Koronavirus

Ředitelské volno

Na  čtvrtek 10. 2. 2022 a na pátek 11. 2. 2022 po konzultaci s KHS (42 % nemocných žáků) vyhlašuji ředitelské volno. Ve školní jídelně se pro strávníky školy nebude vařit.  PhDr. Hana Levá

 

Testování od ledna 2022

 

 

 

22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva

zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech

  1. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do

školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

  • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím

rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo

žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény

v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

  • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám (viz níže),

na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu

  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se

prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském

zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit

ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

 
Informace pro školy a školská zařízení s účinnost od 17.5.2021 – odkaz
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 – odkaz

 

Testování uchazečů o střední vzdělání – odkaz
 
Mimořádné opatření od 12.4.2021 – příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4
 
Výuka od 12.4.2021 – odkaz
 
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORAodkaz
 
Informace pro školy a školská zařízení – ROUŠKY   – odkaz
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 – odkaz
 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021 – odkaz

 

21. 12. a 22. 12. 2020 – dny boje proti covidu.

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19odkaz

 

Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru.

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.