O ekoškole

Ekoškola

Jedná se o mezinárodní projekt spojující environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. Žáci jsou plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění, titul Ekoškola. Tento projekt organizuje sdružení TEREZA, se kterým spolupracujeme již řadu let.

Realizace projektu Ekoškola

Cílem projektu Ekoškola je posun od teoretické výuky environmentální výchovy ve škole ke skutečným činnostem zaměřeným na ekologizaci školy a ochranu a zlepšení životního prostředí v jejím okolí.

 

Sedm kroků k Ekoškole:

 • Založení pracovního týmu ekoškoly
 • Analýza ekologického stavu školy
 • Plán činností
 • Monitorování a vyhodnocování
 • Environmentální výchova vevýuce
 • Informování a spolupráce
 • Ekokodex

 

EKOKODEX

 • Neplýtváme surovinami
 • Třídíme odpad
 • Pořádáme Den Země
 • Staráme se o zvířata
 • Vysazujeme rostliny a stromy
 • Zlepšujeme prostředí školy a okolí
 • Šetříme elektřinou, vodou a plynem
 • Pečujeme o prameny

   

EKOTÝM

 1. třída – Terea Pinerová, Petr Štrunz
 2. třída – Veronika Svozilová, Jan Kotalík
 3. třída – Viktorie Dubská, Adam Miroslav Bláha
 4. třída – Viktoria Fišerová, Elen Vláčilová
 5. třída – Petr Hrkal, Vojtěch Hrouda
 6. třída – Eliška Bílá, Michael Surovčiak
 7. třída – Laura Pěnkavová, Adam Svozil
 8. třída – Ellen Pešková, Václav Popelka

Hana Levá, ředitelka školy

Kateřina Křížová, učitelka 1. stupně

Radmila Benešová, učitelka 2. stupně

 

HLAVNÍ ÚKOLY EKOŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

ENERGIE

– snížit spotřebu elektrické energie ve škole motivací žáků

– zjistit, zda se snížila spotřeba elektrické energie po výměně osvětlení

– sledovat teplotu v různých částech školy a porovnat s loňským rokem

– vyrobit cedulky – zhasínej

VODA

účastnit se exkurze do ČOV v Hranicích

– inspirovat žáky k většímu šetření vodou nejen ve škole

– více využívat dešťovou vodu na zalévání

-vysvětlit význam pitné vody bez přísad pro člověka

 ODPADY

pokračovat v programu Recyklohraní

-organizovat sběrové akce pro veřejnost   

-pokračovat v separaci kovů ve škole

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY

-organizovat úklidové akce v okolí školy a města (Den Země, Ukliďme Česko, 72 hodin)

-pečovat a ošetřovat stromy v nově vysazených alejích

 

DLOUHODOBÉ ÚKOLY EKOŠKOLY

ENERGIE

 • rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení ve třídách
 • výměna plechových radiátorů za ploché
 • rekonstrukce topení a instalace termoventilů na 1. stupni
 • sledovat spotřebu plynu ve škole

VODA

 • výměna starých WC za WC s dvojím splachováním na 2. stupni
 • zvýšit využití dešťové vody na zalévání
 • snižovat množství spotřebované vody ve škole

ODPADY

 • postupně snižovat množství směsného odpadu vyprodukovaného školou
 • organizovat sběrové akce
 • propagace míst na tříděný odpad
 • vést žáky k předcházení vzniku odpadů

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 • pečovat o okrasné keře a stromy v okolí školy
 • ve městě a podílet na výsadbě okrasné zeleně
 • využívat bylinky vypěstované na školní zahradě při hodinách vaření
 • sběr lesních plodů pro zakrmování zvěře

 

 

 

Analýza naší školy 2022/2023

Analýzu provedli žáci naší školy společně s učiteli. Každá třída provedla analýzu ve svém oboru.

Vnitřní a vnější prostředí školy – 5. a 9. třída

Klady :

+ ve škole je spousta zeleně, o kterou se starají žáci a p. učitelka Benešová

+ žáci se starají o okolí školy, sázejí stromy a keře, uklízejí, vysazují okrasné keře

+ staráme se o zeleň ve škole i okolí školy

+ výborné prostředí uvnitř školy – nástěnky, ZOO koutek, květiny, výtvarné práce žáků, herní koutky

+ kladné hodnocení výzdoby tříd

+ dosadili jsme keře na svah za školou

+ sehnali jsme peníze na vybudování Venkovní učebny a školní zahrady

+ ve vestibulu školy je přehledná tabule s plánkem školy pro snadnou orientaci, jsou zde výrobky žáků a rostliny

+ žáci mohou trávit přestávky na chodbách, v herních koutcích se stoly na ping-pong a stolní fotbal, či na dvoře školy

+ máme školní zahradu, vytvořili jsme plán obnovy a postupně ho realizujeme

+ na zahradě pěstujeme zeleninu, okrasné rostliny, bylinky

+ trávu ze zahrady sušíme na seno pro zvířátka ze ZOOkoutku

+ na zahradu jsme instalovali hmyzí domečky a pítka

+ v okolí školy i na zahradě máme instalované ptačí budky, o které se staráme

+ na budovu školy jsme přimontovali budky pro rorýsy

+ vybudovali jsme Dendrologickou stezku a budujeme Geologickou stezku v okolí školy

+ spolupracujeme s Městským úřadem na projektech a pomáháme při rozvoji zeleně ve městě

+ v jedné ptačí budce máme nainstalovanou webkameru na pozorování ptáků

+ máme lavičky na posezení před školou

+ máme hřiště pro malé žáky

Zápory :

 • mohli bychom vymyslet a vyrobit hry pro žáky
 • nemáme pítka na chodbách
 • nemáme nástěnku pouze pro žáky

 

Odpady – 4. a 8. třída

Klady :

+ třídíme odpady – papír, plast, organický odpad, baterie, drobný elektroodpad, kovy,  sklo, zářivky, tonery

+ máme vybudován dostatečný počet míst na třídění odpadu i ve sborovně, ředitelně či v kabinetech

+ máme venkovní kontejnery na tříděný odpad

+ máme vybudovaný kompost na biologický odpad

+ žáci se sami starají o odnos separovaného odpadu

+ žáci ve škole ani v okolí školy neodhazují odpadky

+ nepoužíváme výrobky na jedno použití a nakupujeme velká balení

+ používáme výrobky z recyklovaných materiálů (papíry, toaletní papír)

+ používáme šmíráky

+ snažíme se kopírovat oboustranně

+ některé odpady využíváme ve škole při hodinách výtvarné a pracovní výchovy (papíry, víčka od PET lahví, trubičky od toaletního papíru…)

+ nemáme ve škole automaty, které jsou zdrojem obalů na jedno použití

+ víme, co se děje se separovaným odpadem a tato místa jsme navštívili

+ zapojili jsme se do projektu Recyklohraní

+ organizujeme sběrové akce – papír, elektroodpad

+ víme, kolik škola vyprodukuje směsného odpadu

+ klesá množství vyprodukovaného směsného odpadu

+ staráme se separaci a likvidaci nebezpečného odpadu (zářivky, baterie, tonery…)

+ odhalujeme v okolí Hranic černé skládky a v rámci Dne Země je likvidujeme

+ pořádáme Dny Země zaměřené na likvidaci odpadu ve městě a okolí

+ škola neodebírá propagační letáky či katalogy

Zápory :

 • neorganizujeme bazárky

 

Voda – 3. a 7. třída

Klady :

+ šetříme vodou

+ sledujeme spotřebu vody ve škole

+ na zalévání používáme dešťovou vodu

+ víme o ohřevu teplé vody ve škole

+ máme cirkulační okruh teplé vody, díky kterému nám teče teplá voda téměř okamžitě

+ používáme čisticí prostředky bez fosfátů

+ učitelé i provozní zaměstnanci vědí, co nesmí vylévat do odpadu

+ vyměnili jsme staré vodovodní baterie za pákové

+ víme a sledujeme spotřebu vody na osobu

+ ve škole jsou pouze pákové baterie

+ staráme se o čistotu vod ve městě a okolí

+ kohoutky a toalety jsou okamžitě opravovány

+ víme, odkud bereme pitnou vodu

+ klesá spotřeba vody na osobu

+ na prvním i na druhém stupni proběhla rekonstrukce toalet, byly instalovány toalety se dvojím splachováním

Zápory :

 • nevíme a nemůžeme zjistit, jaká je spotřeba vody v pracovních dnech, o víkendu a během prázdnin
 • nevíme a nemůžeme zjistit, jaký podíl na spotřebě vody mají třídy, WC

 

Energie – 2. a 6. třída

Klady :

+ školu vytápíme plynem

+ pan školník sleduje a zapisuje 1x týdně spotřebu elektrické energie, plynu a vody

+ nenecháváme spotřebiče ve stand-by modu

+ nově nakupované spotřebiče vybíráme tak, aby měli nejnižší spotřebu energie

+ nepřetápíme, teplotu ve škole snižujeme na víkendy a prázdniny

+ teplota ve třídách je mezi 21 – 22 ⁰C

+ teplota v šatnách je mezi 16 – 17⁰C

+ teplou vodu ohříváme plynem, a to na optimální teplotu 45⁰C

+ větráme krátce a intenzivně

+ ve škole se nikde nesvítí nepřetržitě, šetříme elektřinou

+ svítíme zářivkami

+ používáme úsporné žárovky

+ žáci vědí o vytápění školy i o spotřebě elektřiny

+ škola má energetický audit

+ po škole jsou umístěny vývěsky připomínající zhasínání či šetření vodou

+ ve škole není nápojový či jídelní automat

+ vytápění je řízeno automaticky podle venkovní teploty i podle zkušeností pana školníka

+ měříme teplotu ve třídách, na chodbách, v ředitelně a u paní hospodářky

+ v místnostech, které používáme pouze zřídka je vypnuté topení

+ zapojili jsme se do projektu Ekologická stopa školy

+ u plastových oken využíváme rekuperaci

+ po odchodu ze tříd či chodeb žáci i učitelé zhasínají světlo

+ v místnosti, kde je umístěn bojler na vodu je teplo

+ na radiátorech jsou termostatické ventily

+ okolo radiátorů jsou kryty pouze tam, kde je to nutné z bezpečnostního hlediska

+ víme kolik je na škole zářivek, žárovek a kompaktních zářivek

+ spočítali jsme, kolik stojí vytápění m² podlahové plochy za rok

+ vyměnili jsme hlavní vchodové dveře a již jimi neproudí do školy chladný vzduch

+ za topení jsme instalovali izolační desky

+ nakupujeme elektrospotřebiče se spotřebou A+, A++

+ vyměnili jsme osvětlení celé škole a odevzdali jsme použité zářivkové trubice na seperaci

+ teplou vodu ohříváme centrálně plynovým kotlem, nepoužíváme jiný zdroj ohřevu vody

+ máme zateplenou školu, stěny i střechu

+ všechna okna na škole jsou plastová a nedochází k úniku tepla

Zápory

 

DOPRAVA – žáci 7. třídy

Klady:

+ 67% žáků se dopravuje do školy pěšky nebo na kole

+ 17% žáků se dopravuje do školy autobusem a urazí za týden 1 200 km

+ 16% žáků dopravují do školy autem rodiče

+ 70% zaměstnanců se do školy dopravuje pěšky nebo na kole

+ 20% zaměstnanců se dopravuje do školy autobusem

+ 10% zaměstnanců dojíždí do školy autem

+ zmapovali jsme nebezpečná místa při cestě do školy

+ již je zpracovaná projektová dokumentace na stavbu chodníků, které naši žáci označili za nebezpečné a upozornili na to MěÚ

+ jízdní řády autobusů navazují na konec vyučování

+ zastávka autobusu je pod školou

+ ekologická stopa z dopravy žáků školy je 1,82 gha

+ ekologická stopa z dopravy zaměstnanců školy je 0,56 gha

+ na prvním stupni probíhá každoročně několikadenní projekt Dopravní výchova

+ před školou je dopravní hřiště

+ spolupracujeme s Policií ČR na besedách o Dopravní výchově

+ vybudovali jsme kryté stání na kola dětí dojíždějících do školy na kole

+ žáci v rámci projektu Nadace Partnerství Bezpečně do školy zajistili vznik projektové dokumentace na vybudování přechodu pro chodce před školou

Zápory :

 • chybí přechod pro chodce před školou, toto místo musí projít 78% žáků školy
 • nezapojujeme se do oslavy Dne mobility 22. září
 • nespočítali jsme, kolik škodlivých látek vznikne při cestách z a do školy za týden

 

JÍDLO

Klady:

+ hodně žáků si pěstuje doma vlastní potraviny – ovoce, zeleninu, bylinky

+ většina žáků upřednostňuje sezónní ovoce a zeleninu

+ většina žáků jí čerstvé ovoce a zeleninu

+ většina rodin jí čerstvě vařené jídlo, málo konzumují mražená jídla a polotovary

+ hodně žáků snídá doma

+ málo žáků navštěvuje fast-foody

+ hodně žáků umí uvařit lehká jídla

+ většina rodin nevyhazuje potraviny

+ většina žáků svačí

+ většina žáků dodržuje pitný režim

+ jsme zapojeni do programu Ovoce do škol, Mléko do škol

+ klesl počet žáků svačících chipsy

+ jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol

+ pěstujeme si vlastní ovoce i zeleninu na školní zahradě

Zápory:

 • většina rodin nenakupuje u výrobců nebo farmářů
 • většina rodin kupuje potraviny podle ceny
 • nenakupujeme lokální potraviny
 • nekupujeme potraviny se slevou v pomačkaném obalu
 • jíme moc masa
 • ke svačinám mají hlavně žáci 2. stupně málo ovoce a zeleniny
 • hodně žáků si kupuje energy drinky
 • ve školní jídelně žáci nechodí na polévky

 

BIODIVERZITA

Klady:

+ na školní zahradě je poměrně velká biodiverzita jak rostlinných, tak živočišných druhů

+ na školní zahradě jsou umístěné ptačí budky, hmyzí hotely, je zde broukoviště

+ v létě umísťujeme na školní zahradě bezpečná pítka

+ máme vybudovaný kompostér

+ ve městě jsme instalovali ptačí budky a staráme se o ně

+ ve městě vysazujeme ovocné i okrasné stromy a keře

                                                                     

Komentáře jsou vypnuty.