Roční plán

ZÁŘÍ Zájmová činnost

estetickovýchovná

Poznáváme se, pomáháme si, „Jak tě vidím já“, tematické kreslení, malování podzimního ovoce, hub
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Skládání z papíru, výroba Podzimníčka, záložky do knih
Zájmová činnost

společenskovědní

Didaktické hry, „Tajemství říše Tsodar“ – vyprávění o pohádkové říši
Zájmová činnost

společensky prospěšná

Řád školní družiny, školní jídelny, hygiena, úklid v okolí školní družiny
Zájmová činnost

přírodovědná

Vycházka, sběry v přírodě, ošetřování pokojových rostlin
Zájmová činnost

sportovní

Honba za pokladem, pohybové hry, cvičení s míči, se švihadly, na průlezkách
Rekreační a odpočinková činnost Stolní a zájmové hry, četba – pohádky, dětské příběhy

 

ŘÍJEN Zájmová činnost

estetickovýchovná

Modelování, obtisky
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Papírová koláž, záložky do knih, výroba korálů z přírodnin, módní přehlídka „Podzim“
Zájmová činnost

společenskovědní

Dramatizace pohádky – „Chaloupka a zvířátka“, dopravní prostředky-předpisy, bezpečnost pro chodce, dopravní značky
Zájmová činnost

společensky prospěšná

Výchova k čistotě a pořádku, osobní hygiena, oblékání, jak chránit své zdraví

Stolování ve školní jídelně, pitný režim

Zájmová činnost

přírodovědná

Chování v přírodě, sběr listů, lisování, výroba draků, osvojovat si znalosti o životním prostředí
Zájmová činnost

sportovní

Hod na cíl, hry s míčem – slalom, driblink, přihrávky, míčové hry v kruhu
Rekreační a odpočinková činnost Poslech, četba, vypravování, hry ve skupinách
                                                    „Děti pro záchranu země“

 

 

 

LISTOPAD Zájmová činnost

estetickovýchovná

Pohybové hry se zpěvy, ilustrace knihy, výroba dětských komixů
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Práce se šablonou, montážní a demontážní činnost, módní přehlídka – podzim
Zájmová činnost

společenskovědní

Úklid společenských her, sběr kaštanů, žaludů, šišek
Zájmová činnost

společensky prospěšná

Chování na ulici, dopravní předpisy, procházka městem, „Znáš své město“
Zájmová činnost

přírodovědná

co vím o svém oblíbeném zvířátku, výroba ptačí budky
Zájmová činnost

sportovní

Protažení celého těla, závody družstev (přechod židle s míčkem na pálce, běh chodidlo za chodidlem, závody třínohých), honičky ve dvojicích
Rekreační a odpočinková činnost Četba, odpočinek při poslechu hudby

 

PROSINEC Zájmová činnost

estetickovýchovná

Výroba dárků, výzdoba třídy
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Práce s papíru, dárek pro rodiče

Vánoční dílny

Zájmová činnost

společenskovědní

Jazykolamy, přísloví, hádanky, AZ kvíz, skryté slovo, absurdní věty
Zájmová činnost

společensky prospěšná

„pořádek v aktovce“, společenská výchova (jak se zdraví, kdo má přednost)
Zájmová činnost

přírodovědná

Znaky zimy, jak se v zimě staráme o zvířata, hlasy a stopy zvířat
Zájmová činnost

sportovní

Zimní hry, turnaj ve stolním fotbale, kuželky
Rekreační a odpočinková činnost Hry ve skupinách, stolní hry – puzzle, domino, pexeso, pobyt venku, otužování, hry na procvičení paměti a postřehu

 

 
 
„Ochrana našich potoků, řek, jezer“

 

 

 

LEDEN Zájmová činnost

estetickovýchovná

Kreslení, malování, písně se zimní tematikou, výroba sněhuláka, panáček z vlny
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Práce z papíru se šablonami, zimní koláž ( papír, textil, vlna)
Zájmová činnost

společenskovědní

Didaktické hry, „Víš jak na to?“, „Co zmizelo?“, „Kdo nám chybí?“
Zájmová činnost

společensky prospěšná

Práce v oddělení, umět poskytnout první pomoc, „Malý doktor“

 

Zájmová činnost

přírodovědná

Vycházka ke krmelci, péče o krmítka pro ptáky
Zájmová činnost

sportovní

Sněhové radovánky, sochy ze sněhu, švihadlo, přeskoky (školka)
Rekreační a odpočinková činnost Četba, vypravování, omalovánky, pobyt venku

Stavba sněhových soch

 

ÚNOR Zájmová činnost

estetickovýchovná

Malování zimní krajiny, vyrábíme hodiny, poznávání času
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Vystřihování podle předlohy, dodržování přesnosti, práce se šablonou – tvorba vzorů
Zájmová činnost

společenskovědní

Doplňovačky, AZ kvíz, poznávání úryvku z pohádky, „Vybíráš si dobré přátele?“
Zájmová činnost

společensky prospěšná

Malý doktor, zdravotnická soutěž, pomáháme svému kamarádovi v ohrožení
Zájmová činnost

přírodovědná

Padesátkrát o přírodě, přírodovědná soutěž, třídění odpadu
Zájmová činnost

sportovní

Hod na cíl koulí, zimní hry, sněhové sochy, stavby ze sněhu
Rekreační a odpočinková činnost Četba, vypravování, smyslové hry, pobyt venku, „Co to bylo?“ (poznej zvuky), Rozjezdy pro hvězdy – zábavná soutěž pro talenty
                                                     „Ať je země stále zelená“

 

BŘEZEN Zájmová činnost

estetickovýchovná

Verše a říkadla o jaru, poznávání jarní krajiny
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Aranžování květin, sběr léčivých rostlin, nalepování, navlékání

Výroba herbářů

Zájmová činnost

společenskovědní

„Den země“, soutěžní stezka s úkoly

Najdi strom, urči ho

Zájmová činnost

společensky prospěšná

„Co do lesa nepatří“, čištění studánek, naučná stezka
Zájmová činnost

přírodovědná

Ekosystémy – louka, rybník, les
Zájmová činnost

sportovní

Míčové hry, skok z místa, do dálky

„Dál, výš, rychleji“

Rekreační a odpočinková činnost Čtení, hádání pohádek

 

DUBEN Zájmová činnost

estetickovýchovná

Kreslení na chodníku, malování a poznávání dopravních značek
Zájmová činnost

pracovnětechnická

„super holka, super kluk“
Zájmová činnost

společenskovědní

Puzzle, pexeso

„Puzzliáda – soutěž ve skládání puzzle“, spolupráce s knihovnou, „Kniha je můj kamarád“

Zájmová činnost

společensky prospěšná

Zdravověda, test první pomoci
Zájmová činnost

přírodovědná

Změny v přírodě, vycházka k rybníku, přilétají ptáci, poznej nějaké druhy
Zájmová činnost

sportovní

Kamínkové přebory, skoky a přetahování
Rekreační a odpočinková činnost Společenské hry, pobyt venku, četba na pokračování

 

 

KVĚTEN Zájmová činnost

estetickovýchovná

Malování, modelování
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Odlévání ze sádry do modelíny
Zájmová činnost

společenskovědní

„jak se žije jinde“, národní zvyky – oblečení, jídlo
Zájmová činnost

společensky prospěšná

„poznávání nářadí, s čím kdo pracuje?“

Druhy řemesel

Zájmová činnost

přírodovědná

Poznávání jarních rostlin, co vysazujeme na jaře, poznávání stromů a květin na zahradě
Zájmová činnost

Sportovní

Běh v terénu, míčové hry

Školka přes švihadlo

Rekreační a odpočinková činnost Četba, poslech hudby, pobyt venku

 

ČERVEN Zájmová činnost

estetickovýchovná

Malujeme pohádky, oblíbená kniha
Zájmová činnost

pracovnětechnická

Výroba dárečků, malujeme téma „Kam na prázdniny“, prázdninový deník
Zájmová činnost

společenskovědní

Spolupráce s knihovnou

Kimovy hry – procvičování paměti

Zájmová činnost

společensky prospěšná

Týden slušného chování ( pozdravy, kouzelná slůvka, omluvy), jak aktivně využít volný čas
Zájmová činnost

přírodovědná

Výroba a malování zvířat, kde žijí, čím se živí

Přiřazování zvíře – krmení

Zájmová činnost

Sportovní

Olympiáda – běh, sprint, skoky, štafeta
Rekreační a odpočinková činnost Rekreační hudba, četba

 

Komentáře jsou vypnuty.