Rozhodnutí vlády ČR Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání od 14. 10. 2020 – 1. 11. 2020

Distanční vzdělávání je povinné, žáci bez připojení na internet si mají možnost vyzvednout zadání ve škole a plnění vhodit do schránky před školou jako na jaře.

Doporučený způsob přihlášení  je prostřednictvím webového prohlížeče – Škola OnLine.cz – výuka – úkoly – domácí úkoly.  Zadané úkoly, prosím, plňte svědomitě a průběžně.

Kontaktní vyučování probíhá podle zadaného rozvrhu třídními učiteli v programu Teams, žáci mají přidělena hesla.

Pro komunikaci s vyučujícími využívejte výhradně školní email, zprávy ze soukromých emailů nebudou reflektovány.

V případě ztráty (nefunkčnosti) přihlašovacích údajů do Školy OnLine pište na mail třídního učitele nebo telefonujte  a budou vám elektronicky zaslány nové údaje.

Pokud mají žáci uložené učební pomůcky ve školní šatně, musí se na jejich vyzvednutí domluvit prostřednictvím telefonu nebo emailu se sekretářkou školy, telefon – 354 59 99 59 v době od 8.00 – 11.00 hod.

Od pondělí 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

 

                                                                   PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

Komentáře jsou vypnuty.