Projekt „UKLIĎME ČESKO“

Projekt „UKLIĎME ČESKO“
Rádi jsme se i letos připojili do výzvy Ukliďme Česko. Úklid
proběhl v pátek 18. září a zúčastnili se ho žáci 6. a 9. třídy.
Již předem si žáci vytipovali místa, kde je nepořádek a je
potřeba ho uklidit. Šesťáci se vydali směrem na Ebmath a
deváťáci se vydali směrem na Trojmezí. Nasbírali jsme 10
plných pytlů nepořádku. Na závěr jsme se sešli u rybníka
v Trojmezí a upekli jsme si vuřty, deváťáci si společně se
šesťáky zahráli na schovávanou a šiškovanou. O nasbíraný
odpad se postarali zaměstnanci Technických služeb města.
Doufáme, že uklizená místa takto zůstanou dlouhou dobu.
R. Benešová EVVO koordinátor, Základní škola Hranice

Komentáře jsou vypnuty.