Pasování druháků na čtenáře

V loňském školním roce 2019/2020 připravila paní knihovnice Blanka
Švihlová šest setkání pro prvňáčky v městské knihovně. Provedla žáky
po knihovně, ukázala jim různé druhy literatury pro děti, naučila je
hledat v policích s knihami a opakovala s nimi písmena. Kvůli
coronaviru jsme stihli do knihovny zajít jen třikrát – v lednu, v únoru a
začátkem března. Od té doby se prvňáčci, letos už druháci, doučili
všechna písmena a ve čtení se hodně zlepšili. Začátkem září přišla
paní knihovnice do školy pasovat žáčky na čtenáře. Předala jim
diplomy a krásné knihy. Vyzvala děti, aby si chodily do knihovny
půjčovat knihy a co nejvíce si četly. Samozřejmě jim nezapomněla
popřát hodně úspěchů v novém školním roce.

fotogalerie

Komentáře jsou vypnuty.