Prvňáci poprvé v knihovně

V pátek 20. ledna 2023 šli prvňáci poprvé do knihovny. Lépe řečeno poprvé v tomto školním roce, loni byli se školkou. Takže letos už byli jako „velcí“ školáci. Paní knihovnice Blanka si pro ně připravila moc hezký program. Nejprve si se žáky řekli, k čemu všemu vlastně knihovna je. Pak se paní knihovnice ptala, komu doma rodiče čtou a jaké knihy. Mezi odpověďmi zazněli například Bob a Bobek, Rákosníček, Krysáci nebo Odpadoví skřítkové. Společně vyvodili, jak se ke knížkám chovat a nechovat – netrhat a nestříhat stránky, nečmárat do nich, neohýbat listy, neušpinit. Aby mohly děti číst, musí znát písmena. O tom byl další úkol – děti měly říct a napsat na tabuli písmena, která už znají. Bylo jich celkem dost a nebyla to jen písmena, která jsme se už ve škole učili. Pak paní knihovnice přečetla jednu kapitolu z knihy Knihovnické pohádky. Byla o tom, jak se jeden žák druhé třídy chtěl učit skládat vlaštovky. Neměl ale po ruce čistý papír, a tak vystřihoval stránky ze své pohádkové knížky. Knížka potom moc plakala. Ostatní knížky z jeho knihovničky raději utekly, aby je také nerozstříhal. Paní knihovnice Blanka potom žáky naučila skládat vlaštovky. Rozdala jim samozřejmě čisté papíry. Následovala soutěž v házení vlaštovkou. Děti to moc bavilo. Nakonec jim paní knihovnice ukázala, kde jsou dětské knížky, a děti si je mohly prohlížet. Paní knihovnici Blance mnohokrát děkujeme za příjemně strávený čas a už se těšíme na další návštěvu.  

                   Mgr. Dana Nasadilová

 

 

Komentáře jsou vypnuty.