Exkurze do Terezína

Osmá a devátá třída se v pátek 10. března vydala na exkurzi do Terezína. Žáci tím navázali na Projekt Krokus, do kterého se zapojili v listopadu loňského roku. Žáky do Terezína doprovázel také pan učitel Štěpán, který byl spoluorganizátorem exkurze. Ta zahrnovala prohlídku Malé pevnosti, terezínského ghetta, muzea a krematoria. V Malé pevnosti měli žáci k dispozici průvodce, který jim např. popsal denní rutinu vězňů, provedl je jednotlivými budovami a prošel s nimi 560 m dlouhou podzemní chodbu. Celá skupina si vyzkoušela, jaké to je být zavřený v cele pro více vězňů. Vybraný žák si také vyzkoušel dvě minuty na samotce v úplné tmě. Po prohlídce Malé pevnosti jsme se už bez průvodce vydali do města. Navštívili jsme Muzeum ghetta, prošli jsme terezínské ghetto a celou exkurzi jsme zakončili prohlídkou kolumbária a krematoria. Žáci exkurzi hodnotili jako zážitek na celý život. Ve škole o ní psali své dojmy a zážitky, z nichž vznikla nástěnka doplněná fotografiemi. Velmi děkujeme Městu Hranice,  které nám umožnilo dostat se do Terezína objednaným autobusem. Moc si toho vážíme.

Mgr. Markéta Dorotovičová

 

                                                            

Komentáře jsou vypnuty.