Dopravní výchova

Celý první stupeň se v pondělí 23.5. a v úterý 24.5. zúčastnil projektu „Dopravní výchova“. Všechny třídy se vystřídaly na pěti stanovištích.

     Naše třída začala „jízdou zručnosti“, tam jsme překonávali různé překážky. Při „zdravovědě“ jsme se dívali na video o první pomoci a ukazovali si, jak zastavit krvácení a také jsme si vyzkoušeli masáž srdce.

     V naší třídě jsme se učili, jak se bezpečně a ohleduplně chovat v silničním provozu jako chodci a cyklisté. Vyzkoušeli jsme si napsat test pravidel a poznávali jsme dopravní značky.

     V úterý ráno jsme jezdili na kole a koloběžkách na vytvořeném hřišti před naší školou. Museli jsme jezdit opatrně a dodržovat předpisy. Kdo znal značky, tak uměl jezdit podle nich. Poslední stanoviště byla technika. Tady jsme se dozvěděli, co všechno musí kolo mít, aby nám dobře jezdilo. Projekt se nám líbil, oba dny jsme si užili.

 žáci  V. třídy

 

 

Komentáře jsou vypnuty.