Ukrajinští žáci na naší škole

I u nás máme zařazené ukrajinské žáky od 1. až do 9. třídy. Někteří mají distanční výuku z Ukrajiny, jiní chodí pravidelně k nám. Je to pro ně, ale i pro nás, nová situace. Je to výzva. Sami jsme se chopili iniciativy a používáme finance na doučování našich žáků, kteří to potřebují po distanční výuce. Chodí jich velmi málo, asi to nepotřebují nebo jsou líní. Využíváme tedy tyto prostředky z Plánu národní obnovy na vyučování ukrajinských dětí v českém jazyce. Ti mohou týdně absolvovat 6 hodin českého jazyka a pak se učí v kmenových třídách. Paní učitelka Kábová je učí zábavnou formou – rozhovory, obrázky, pozdravy, ale učí je i psát latinkou. Někteří z nich jsou velice aktivní – viz foto. Ostatní učitelé si také musí připravovat speciální úkoly ve svých hodinách. Všichni se snaží pomoci, jak nejlépe to jde. Čas ukáže, zda stát neměl zřídit třídy pro tyto žáky, kde by se učili český jazyk, a pak se teprve zapsali do škol. Sžívání s jinou kulturou, jazykem a lidmi je pro starší žáky těžší než pro ty menší, ale myslím si, že to navzájem zvládneme.

Na zápise do 1. třídy byly dvě dívky, které už chodí do mateřské školky, a tím se snad rychleji naučí české výrazy. Děkuji všem za pochopení situace a podporu všem zúčastněným.

PhDr. Hana Levá

Komentáře jsou vypnuty.