UKLIĎME ČESKO

Stalo se již tradicí, že se naše škola pravidelně účastní akce Ukliďme Česko. Úklidy probíhají vždy na jaře a na podzim. Letošní podzimní úklid proběhl v pondělí 11. září. Zúčastnili se ho žáci 4., 6. a 8. třídy. Čtvrťáci se vydali uklidit Farský les a starou cestu na Ebhmat. Šesťáci se vydali směrem na Trojmezí a přes Siedlunk zpět do Hranic. Nejtěžší práce čekala na osmáky, kteří vyklidili nepořádek z Koňského potoka a jeho okolí, uklidili prostor za nádražím a okolo hřbitovních zdí. Nasbíralo se okolo 10 pytlů odpadu, asi 4 pneumatiky a dost odpadu se také vyseparovalo. Nakonec jsme si upekli vuřty a zahráli jsme si hry v přírodě. Byla to hezká a prospěšná akce.

Poznatky čtvrťáků:

Čtvrťáci si dali za úkol uklidit ve Farském lese a cestu k Freeshopu. Chvíli se zdálo, že odpadků bude málo a budeme muset sbírat houby, ale mýlili jsme se. Naplnili jsme opět několik pytlů odpadu, nejen plechovek a papíru, ale hlavně staré železo, plasty, a dokonce kus koberce. Říkali jsme si, když lidé odpadky vyhazují do lesa nebo je vyhodí před své bydliště, jak se jim bude za pár let žít ve světě plném odpadků.

K. Křížová a R. Benešová, učitelky

Komentáře jsou vypnuty.