Testování ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva

zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech

  1. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do

školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

  • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím

rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo

žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény

v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS

  • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám (viz níže),

na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu

  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se

prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském

zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit

ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)

Komentáře jsou vypnuty.