Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže se vrátilo zpět po dlouhých dvou letech. Tentokrát recitační soutěž připadla na pondělí 28. února. Své umění v přednesu básní nám v hojném počtu ukázali nejlepší recitátoři ze tříd 1. stupně a v menším počtu i recitátoři ze tříd 2. stupně.

            Letos byla soutěž rozdělena do tří kategorií. V první kategorii soutěžili žáci 1. třídy a   2. třídy. Na prvním místě se umístila Tereza Pinerová, na druhém místě Verunka Svozilová a na třetím místě Dominik Horák. Druhá kategorie byla určena pro žáky 3. až 5. třídy, kde se na prvním místě umístila Štěpánka Křížová (V. třída), na druhém místě Madlen Popelková

(III. třída) a na třetím místě Nella Juříčková (III. třída). Ve třetí kategorii proti sobě změřili své recitátorské síly žáci druhého stupně. Na prvním místě se v této kategorii umístila Ellen Pešková (VIII. třída), na druhém místě Agáta Vláčilová (IX. třída) a na třetím místě Daniel Lazor (VII. třída). Recitátoři, kteří se umístili, dostali diplom a malou sladkost. Sladkou odměnu dostali za svou snahu a píli i ti recitátoři, kteří se neumístili.

            V letošním ročníku usedly v porotě paní učitelky Mgr. Eva Kulhavá, Mgr. Marcela Šnajdrová, Mgr. Kateřina Křížová a Mgr. Markéta Dorotovičová. Fotografie pořídila paní učitelka Nikola Kostrounová. Recitační soutěž proběhla v přátelském a klidném duchu za účasti a podpory ostatních spolužáků. Soutěžící žáky přišla podpořit paní ředitelka i někteří učitelé.

Děkujeme všem a těšíme se zase příští rok.

                                                                                              Mgr. Markéta Dorotovičová

 

Komentáře jsou vypnuty.