Příběhy našich sousedů

Několikaměsíční práce našich žáků ZŠ Hranice (Natálie Velkové, Natálie Barbory Arwayové a Michaela Surovčiaka) byla slavnostně odprezentována v pondělí 4. 3. 2024 v Národopisném muzeu v Aši. Sešly se zde žákovské týmy škol, které se zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum spočívající ve vyzpovídání pamětníka, natočení vzpomínek, digitalizaci fotografií a ve vytvoření rozhlasové, televizní nebo psané reportáže. Naši žáci si vybrali pamětníka, pana Gerharda Schmieda, natočili s ním rozhovor a ten potom proměnili v pětiminutové video. Zaměřili se v něm na období po konci 2. světové války – odsun německého obyvatelstva a život v pohraničí. Natálie Velková se během slavnostní prezentace ujala slova, představila pamětníka, uvedla video a poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli a podporovali ho. Podle ohlasů přítomných mělo video úspěch. Ještě jednou děkujeme panu Gerhardu Schmiedovi a všem, kteří nás podporovali a bez kterých bychom se do projektu nemohli zapojit.

Komentáře jsou vypnuty.