Poděkování zaměstnancům TS Hranice

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům TS Hranice, kteří nám pomohli s odstěhováním starého nábytku a pomůcek ze školy, ve které probíhají závěrečné úpravy modernizace 3 učeben.     

Dále bych chtěla ocenit i to, že jsme ve středu 22. 12. 2021 v 13.15 hod. mohli všichni říci “konečně poslední kus“  a popřát si hezké Vánoce. Vedoucí TS zorganizoval práci tak, že se vše povedlo před vánočními svátky. S nimi samozřejmě pracoval pan školník, někteří učitelé a kluci z 8. třídy, kteří přišli dobrovolně v den ředitelského volna.     

     Velký dík všem, protože to fakt byla dřina!!

                                                                PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

Komentáře jsou vypnuty.