Nové telefony s připojením pro distanční výuku a využití SIM karet k připojení na internet od T-Mobile

Na jednání Rady Města vyvstala diskuze ohledně distanční výuky a konektivity v jednotlivých rodinách. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně současná situace v nejbližší době nijak zásadně nezvrátí, nabídli jsme ZŠ podporu s technickým vybavením.

Paní ředitelka provedla prostřednictvím jednotlivých učitelů na začátku roku dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že děti se připojovat mohou. I přesto jsme zaznamenali problémy v rodinách s více dětmi. Třídní učitelé tak opakovaně zjišťovali aktuální situaci.

Ukázalo se, že v některých rodinách mají problémy s připojením a ve vícečlenných rodinách s nedostatkem zařízení. Paní ředitelka tak zajistila od společnosti T-Mobile možnost SIM karet pro připojení k internetu na 3 měsíce zdarma pro 18 rodin. Ještě jsou volné vouchery. Kdo by měl problém s připojením, může se obrátit na školu. Město k tomu zakoupilo 10 kusů mobilních telefonů, které škola zapůjčí do rodin.

Uvědomujeme si, že distanční výuka je dost problematická pro rodiče, učitele a zejména pak děti. Škola se společně s Městem bude snažit tuto formu co nejvíce zpřístupnit a všichni společně doufáme, že se děti brzy vrátí do školních lavic, zejména ti nejmenší! Daniel Mašlár, starosta města

Děkuji Městu Hranice za spolupráci a dar v podobě telefonů a doufám, že nás čekají lepší časy.

PhDr. Hana Levá

Komentáře jsou vypnuty.