Návštěva sboru v Domově pro seniory

V pondělí byl pěvecký sbor navštívit seniory v Domově pro seniory na Krásňanech.

Děvčata zazpívala písně z pohádek, které znali i senioři, kteří se k nim přidávali. Nejvíce se jim líbily písně lidové. Sólo N. Velkové ocenili velkým potleskem, stejně tak i recitaci L. Mojcherové. Setkání se seniory je skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné, protože obohatí obě strany. Těšíme se na další setkávání.                                                                                                                                     PhDr. Hana Levá

 

Komentář:

Paní ředitelko,

moc, moc děkujeme za vystoupení dětí Vaší školy.

Velmi si toho vážíme.

Ing.L.SYROVÁTKA

DPS v Hranicích

Komentáře jsou vypnuty.