Máme důvod k radosti

Dne 29. 2. 2024 proběhlo na ZŠ Hranice  předání zbrusu nového počítačového vybavení a nábytku do PC učebny. Všechno začalo tím, že náš dlouholetý sponzor Heinz- Glas Decor s.r.o. inicioval schůzku s hranickými podnikateli, starostou města a ředitelkami školy a školky. Tam pan ředitel Pavel Istenik nastínil vizi, jakými formami  podporovat vzdělání mladé generace v IT   a vyzval i ostatní podnikatele k zamyšlení nad tím, co udělat, aby zde mladí lidé zůstávali a vraceli se po škole do Hranic.

 Naši žáci připravili prezentaci o stávající PC technice na škole, která už byla zastaralá a pomalá. Pan ředitel přislíbil, že nám zajistí kvalitní PC techniku a stalo se. Dostali jsme darem 21 nových počítačů a monitorů. Pan starosta nám zase přislíbil  uhradit i nový nábytek a tak se také stalo. Pan ing. Martin Ševčík společně se žáky postavil a nainstaloval techniku ve třídě, zprovoznil počítače k výuce a sestavil nový nábytek. Také jemu patří velký dík. Máme opravdu radost, protože technika i nábytek úplně změnily vzhled třídy a kvalitu výuky.

Děkujeme hranické firmě za to, že podpořila a podporuje vzdělávání žáků nejen ve škole, ale i mimo ni (kroužek Mladý technik). Děkujeme vedení města za finanční podporu  a opravdu jsme nadšeni z konečného výsledku.                                                                              

PhDr. Hana Levá, ředitelka školy

 

Komentáře jsou vypnuty.