Důležité termíny pro vycházející žáky

  1. písemně oznámit název oboru a školu výchovnému poradci, Mgr. Jiřímu Tůmovi, označit 1. a 2. volbu – do 28. 1.2021
  2. vyzvednout si vytištěné přihlášky u Mgr. Jiřího Tůmy, nenechávat na poslední chvíli – od 1. 2.2021
  3. odevzdat podepsané přihlášky – žák a zákonný zástupce. Potvrzené od dětského lékaře u oborů, kde je to vyžadováno – co nejdříve
  4. odeslat nebo osobně doručit potvrzené přihlášky na příslušnou SŠ – do 1. 3.2021
Další informace, týkající se přijímacích zkoušek a důležitých termínů najdete na stránkách https://infoabsolvent.cz/Rady/1 v sekci „přijímačky – co musím vědět“.

Komentáře jsou vypnuty.