Divadelní představení BABIČKA DRSŇAČKA

Ve středu 27. 9. se třeťáci a čvrťáci rozjeli do karlovarského divadla na představení „BABIČKA DRSŇAČKA“. Celý divadelní sál i přilehlé balkóny a lóže byly plné dětí. Začátek představení se dokonce musel posunout o dvacet minut, protože chvíli trvalo než se všichni usadili. Celý příběh byl dnešním dětem velmi blízký, nejen prostředím a vystupováním hlavního představitele Bena, ale také vztahy, které měl se svými rodiči a hlavně svou babičkou. Nerad ke své babičce jezdil, protože v jeho očích byly všechny návštěvy stejné a babička nudná. Proto si babička vymyslela malou lež, ze které se nakonec vyklubalo velké dobrodružství. Po celou dobu trvání představení děti fandily Benovi a do příběhu se opravdu vžily. Na konci představení se hercům dostalo od dětí velkého potlesku a nadšených výkřiků.  Bylo to opravdu velmi povedené a originální představení.

K. Křížová

 

Komentáře jsou vypnuty.