květen akce školy 2022

Celostátní testování žáků 9. třídy – Čj, M

23. – 24. 5. 2022 – dopravní výchova – projekt 1. stupeň

Dopravní výchova

    Celý první stupeň se v pondělí 23.5. a v úterý 24.5. zúčastnil projektu „Dopravní výchova“. Všechny třídy se vystřídaly na pěti stanovištích.

     Naše třída začala „jízdou zručnosti“, tam jsme překonávali různé překážky. Při „zdravovědě“ jsme se dívali na video o první pomoci a ukazovali si, jak zastavit krvácení a také jsme si vyzkoušeli masáž srdce.

     V naší třídě jsme se učili, jak se bezpečně a ohleduplně chovat v silničním provozu jako chodci a cyklisté. Vyzkoušeli jsme si napsat test pravidel a poznávali jsme dopravní značky.

     V úterý ráno jsme jezdili na kole a koloběžkách na vytvořeném hřišti před naší školou. Museli jsme jezdit opatrně a dodržovat předpisy. Kdo znal značky, tak uměl jezdit podle nich. Poslední stanoviště byla technika. Tady jsme se dozvěděli, co všechno musí kolo mít, aby nám dobře jezdilo. Projekt se nám líbil, oba dny jsme si užili.

 žáci  V. třídy

 

 

25. 5. 2022 – country tance 1.- 5. třída- sokolovna

S country tanci do stodoly

Program Miroslava Procházky

Ve středu 25.5.2022 k nám zavítal Prezident Českomoravské asociace dětských country tanečních skupin pan Miroslav Procházka. Pořad „S country tanci do stodoly“ se velmi

líbil všem žákům 1. stupně naší školy.

Naučili jsme se tančit kvapík a jednoduché figury. Vyzkoušeli jsme si i složitější choreografie. Na závěr vystoupení jsme si poslechli zajímavé povídání pana Procházky

o cestování tanečních country klubů po světě.

Těšíme se na další pokračování tohoto zajímavého pořadu.

Mgr. Marcela Šnajdrová

 

25. 5. 2022 – překážková dráha pro 3. – 9. třídu (žákovský parlament)

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

Ve středu 25. 5. připravili členové žákovského parlamentu poslední sportovní soutěž v letošním školním roce. Název akce Překážková dráha mluví sám za sebe. Dráha byla postavena tak, jak ji žáci znají z hodin TV. Byla to týmová soutěž. Zápolily smíšené pětičlenné týmy od třetí po devátý ročník. Tak to bylo naplánováno, ve skutečnosti se aktivně zapojila pouze čtyři družstva. Třeťáci, čtvrťáci, šesťáci  a jedna čistě dívčí sestava žákyň šestého ročníku. Výsledné časy byly velmi vyrovnané, prakticky v jedné sekundě. Rozhodovaly tedy maličkosti, trocha štěstí, tak, jak tomu bývá i na velkých sportovních kláních všeho druhu. Škoda, že těm velkým se nechtělo. Bohužel se to stává stále více pravidlem, než překvapením.

Pořadí: 1. místo: Třeťáci    

  1. místo: Čtvrťáci
  2. místo: Šestka – ženy
  3. místo: Šesťáci

                                                                                                                                  Jiří Tůma

 

26. 5. 2022 – exkurze školní statek Cheb – 2. a 3. třída

27. 5. 2022 – ukončení projektu  80. let  od atentátu na Heydricha

80. výročí operace Anthropoid – video

Žáci druhého stupně si v pátek 27. května 2022 připomněli 80. výročí od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát před osmdesáti lety provedli parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Zástupci 6. – 9. třídy vystoupili před svými spolužáky s připraveným programem. Eliška Bílá a Natálie Velková (6. tř.) vysvětlily, co byla heydrichiáda a co se stalo roku 1942 v obci Lidice. Laura Pěnkavová a Sabina Hrubá (7. tř.) si připravily povídání o místě prvního seskoku parašutistů a o jejich prvním úkrytu. Daniel Lazor (7. tř.) zarecitoval báseň Nezapomeneme. Laura Mojcherová recitovala báseň Anthropoid a Adéla Kábová (8. tř.) přečetla její anglický překlad, který dali dohromady osmáci v hodinách anglického jazyka. Deváťáci vystoupili pod vedením paní učitelky Berkovcové s písničkou Battledress.  Na závěr žáci zapálili sedm svíček za sedm parašutistů a uctili jejich památku minutou ticha. Vzpomínkové akce se zúčastnili někteří učitelé i paní ředitelka, která k žákům promluvila.

Ve vestibulu školy je instalována menší výstava, kde jsou k vidění práce a výtvory žáků. Můžete si zde prohlédnout portréty parašutistů, kreslený model Heydrichova vozu, překlady dobových pramenů z angličtiny do češtiny, báseň Anthropoid žákyně Natálie Polťákové, fotografie z krypty nebo mapu Protektorátu Čechy a Morava.

Děkuji všem žákům a učitelům, kteří se do projektu aktivně zapojili.

 

                                                        Mgr. Markéta Dorotovičová

 

Komentáře jsou vypnuty.