duben akce školy 20212022

Ukrajinští žáci na naší škole

I u nás máme zařazené ukrajinské žáky od 1. až do 9. třídy. Někteří mají distanční výuku z Ukrajiny, jiní chodí pravidelně k nám. Je to pro ně, ale i pro nás, nová situace. Je to výzva. Sami jsme se chopili iniciativy a používáme finance na doučování našich žáků, kteří to potřebují po distanční výuce. Chodí jich velmi málo, asi to nepotřebují nebo jsou líní. Využíváme tedy tyto prostředky z Plánu národní obnovy na vyučování ukrajinských dětí v českém jazyce. Ti mohou týdně absolvovat 6 hodin českého jazyka a pak se učí v kmenových třídách. Paní učitelka Kábová je učí zábavnou formou – rozhovory, obrázky, pozdravy, ale učí je i psát latinkou. Někteří z nich jsou velice aktivní – viz foto. Ostatní učitelé si také musí připravovat speciální úkoly ve svých hodinách. Všichni se snaží pomoci, jak nejlépe to jde. Čas ukáže, zda stát neměl zřídit třídy pro tyto žáky, kde by se učili český jazyk, a pak se teprve zapsali do škol. Sžívání s jinou kulturou, jazykem a lidmi je pro starší žáky těžší než pro ty menší, ale myslím si, že to navzájem zvládneme.

Na zápise do 1. třídy byly dvě dívky, které už chodí do mateřské školky, a tím se snad rychleji naučí české výrazy. Děkuji všem za pochopení situace a podporu všem zúčastněným.

PhDr. Hana Levá

 

Exkurze do firmy Heinz Glas Dekor s. r. o.

Dne 6. 4. 2022 jsme šli v rámci volby povolání na exkurzi do firmy Heinz Glas Dekor s. r. o. Pan průvodce nám ukázal výrobu od vkládání nepotištěných lahviček do stroje, přes potisk, až k vypálení, zabalení a přípravě přepravy k zákazníkovi. Dále jsme viděli různé způsoby a metody potisku na lahvičkách. Zaujala nás výroba lahviček pro čínský trh – svou náročností a velkou pestrostí. Překvapilo nás, jak se firma rozrůstá a také, jak se firma stará o blaho svých zaměstnanců.

Žáci 9. třídy

 

Sbírka pro kočičí Klubíčko v Aši

Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří se zúčastnili sbírky pro opuštěné kočky na Ašsku. O tyto kočky se stará mnoho dobrovolníků, kterým není osud těchto živých tvorů lhostejný. Pod záštitou paní Barčákové jim dávají krmení, lékařské ošetření, nechávají je kastrovat, aby nedocházelo k přílišnému rozmnožování a zbytečným úmrtím nechtěných koťat. Díky vám všem jsme jim mohli pomoci alespoň po materiální stránce, která jim velmi pomůže. Díky vaší pomoci se vybralo mnoho kočičích konzerv, několik kilogramů granulí, mnoho krabic mlíček pro koťata, hračky a pelíšky, nebo ručníky pro nemocné kočky. Dokonce i léky někteří přinesli. Je vidět, že sbírka, která se na naší škole stala už tradicí, je stále aktuální a spoustu lidí vždy osloví a rádi se do ní zapojí, i třeba maličkostí. Vše bylo předáno paní Barčákové, která byla ochotou lidí, kteří chtějí pomoci opuštěným kočkám, mile překvapena.

Ještě jednou moc děkujeme.

Žáci Základní školy v Hranicích

 

Zpěváček Karlovarska

Dne 2. 4. 2022 se za naši školu zúčastnila pěvecké soutěže v Teplé žákyně Agáta Vláčilová z 9. třídy. Podmínkou účasti byly 2 české lidové písně. Na stupně vítězů nedosáhla, ale zkušenost ze soutěžení a získávání nových zkušeností ji jistě budou motivovat k dalšímu rozvoji hudebních dovedností. Hana Levá

 

 

8. zápis do 1. třídy – 13.00 – 16.30 hod. 

Letošní zápis byl opravdu hodně povedený.

Organizace byla skvělá – 5 zapisovacích míst, 5 zkoušejících učitelek a 2 asistentky pedagoga, které zabavily děti hrami před vlastním zápisem. Zápis byl plynulý a příjemná atmosféra setřásla nervozitu i u těch dětí, které měly obavy ze zápisu. Děti obdržely stojany na tužky ve tvaru pejska nebo kočičky. Prvňáci jim vyrobili medaile, nechyběl pamětní list a sladkost. Děkuji i knihovnici Blance za fotografování všech dětí až do konce. Děkuji všem učitelům a asistentkám, kteří se podíleli na přípravě a průběhu zápisu. Všem budoucím prvňákům přeji úspěšný  start do školy.                   

                                                                                                                                           PhDr. Hana Levá

 

 

13. velikonoční dílny – odpolední akce – 14.30 – 17.00 hod.

Velikonoční dílny

Ve středu 13. 4. 2022 odpoledne jsme uspořádali velikonoční dílny pro velké i malé. Přišlo neuvěřitelně mnoho zájemců, kteří si vyráběli velikonoční ozdoby. Mohli si vyrobit věnec a kytici z větví břízy, ovečky z vlny, krabičku na výrobky, malovat kraslice, upéct jidáše a z nepečeného těsta vytvořit kuřátka a další zvířátka. Dále byla v nabídce výroba svíček z medových plástů a malování vajec na PC. Zajímavá byla i dílna na pletení pomlázek, kterou si vzal na starosti jeden z tatínků. Říkal, že děvčata byla šikovnější. Občerstvení bylo zajištěno a myslíme si, že si každý přišel na své. Akce byla velice dobře organizačně připravena, moc se povedla. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům a rodičům za skvělé odpoledne. PhDr. Hana Levá

 

19. pietní akt  na náměstí 

20. Školní sportovní pohár

lV. KOLO ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU „CHCI BÝT TARZANEM“

Ve středu 20.4.2022 si malí závodníci z 1. stupně vyzkoušeli, jestli by se mohli stát Tarzanem. V první disciplíně nazvané LOVENÍ POTRAVY museli ulovit zvířata – přenést je ze svého domečku do džungle. Při druhé disciplíně nazvané BOJ O ŽIVOT museli překonat bažinu, přeskákat ze stromu na strom a schovat se před dravci, zkrátka zdolat překážky.

A kdo byl nejlepší?

  1. třída dívky – Anežka Buriánová, Kamila Mojcherová, Natálie Floriánová
  2. třída hoši – Jáchym Hrkal, René Demeter, Patrik Novotný

II.-III. třída dívky – Viktorie Dubská, Emma Malinová, Madlen Popelková, Viky Vojtovich,

                                Tereza Kunášková

II.-III. třída hoši    – Milan Kotlár, Eliáš Didi, Adam Nguyen

IV.-V. třída hoši   – Petr Hrkal, Václav Kocourek, Jakub Dubský

 

Soutěže se zúčastnilo 29 závodníků. Děkujeme všem za účast.

Vítězové obdrželi diplomy a sladké odměny.

Těšíme se na vás při další soutěži 20. června 2022 – V. kole Školního sportovního poháru

ATLETICKÝ TROJBOJ.

 

Pořadatelé soutěže: Mgr. Dana Žibrická, Pavlína Ševčíková, Mgr. Marcela Šnajdrová

 

22. Den Země –  lesní pedagogika

DEN ZEMĚ

  1. duben slavíme Den Země. Naše škola se do oslav zapojuje již spoustu let. Letos jsme se rozhodli pro lesní pedagogiku, a proto jsme oslovili pana Červenku z Ašských lesů. Myslivci si pro nás připravili velmi zajímavý program. Žáci se na pěti stanovištích dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli, jak probíhá péče o les. Na prvním stanovišti jsme uklidili paseku od klestí po těžbě a vysadili nové stromky. Na dalším stanovišti si žáci vyzkoušeli řezání klád ruční pilou. Na třetím stanovišti jsme se dozvěděli o péči o lesní zvěř. Další stanoviště bylo zaměřené na lesní techniku a mohli jsme si prohlédnout lesní traktor na nakládku klád a vyzkoušet si ovládání nakladače. Na posledním stanovišti jsme si upekli výborné špekáčky. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací, vyzkoušeli jsme si různé druhy práce v lese. Moc děkujeme panu Červenkovi a jeho spolupracovníkům za krásnou oslavu Dne Země.

             Benešová, EVVO koordinátorka

 

25.  TS SRPŠ –     1. st. –  15. 30 hod.

                             2. st. –  16. 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.