červen akce škola 202122

1. Atletický trojboj

V. KOLO ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU „ATLETICKÝ TROJBOJ“

Den dětí oslavili malí sportovci Základní školy v Hranicích na hřišti, kde proběhl poslední závod Školního sportovního poháru „Atletický trojboj“. Dnes se závodníci utkali v opravdových atletických disciplínách – v běhu na 50 metrů, v hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém.

A kdo byl nejlepší?

  1. třída dívky – Anežka Buriánová, Sára Nováčková, Kamila Mojcherová, Kateřina Tichá
  2. třída hoši – Jáchym Hrkal, Martin Bílý, Patrik Novotný

II.-III. třída dívky – Emma Malinová, Madlen Popelková, Karolína Křesťanová,

                               Tereza Kunášková

II.-III. třída hoši    – Milan Kotlár, Jan Kotalík, Adam Nguyen

IV.-V. třída hoši   – Václav Kocourek, Petr Hrkal, Tomáš Bílý

Soutěže se zúčastnilo 28 závodníků. Děkujeme všem za účast.

Vítězové obdrželi diplomy a sladké odměny.

A můžeme se těšit na závěrečné vyhodnocení ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU

žáků 1. stupně Základní školy v Hranicích.

Pořadatelé soutěže: Mgr. Dana Nasadilová, Pavlína Ševčíková, Mgr. Marcela Šnajdrová

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRANICE – odkaz

 

10. Žáci 6. a 7. třídy uctili v pátek 10. června 2022 památku obětí vyhlazení obce Lidice. Zapálili svíčky a drželi minutu ticha. O týden později 17. června pak sedmáci uctili památku parašutistů Jana Kubiše, Jozefa Gabčíka, Josefa Bublíka, Adolfa Opálky, Jaroslava Švarce, Josefa Valčíka a Jana Hrubého. Těchto sedm statečných mužů bojovalo a padlo v boji v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze dne 18.června 1942. Žáci symbolicky zapálili sedm svíček. Tím byl zároveň oficiálně ukončen školní projekt k 80. výročí od operace Anthropoid.  

                                                                                               Mgr. Markéta Dorotovičová

 

13. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zvu na informační schůzku v pondělí 13. června 2022 v 15:00 hodin ve staré budově školy.

Pokud se schůzky z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, domluvte si jiný vhodný termín na tel. čísle 354 599 960.

Pro příští školní rok budu na schůzce vybírat částku 700,- Kč (150,-Kč na SRPŠ, 100,- Kč na papíry do kopírky, 300 Kč na kulturní akce, 150 Kč na pár základních pomůcek).

Na schůzce obdržíte seznam věcí, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.

Těší se na Vás

Mgr. Dana Nasadilová

15. EXKURZE NA FARMU KOZODOJ 

Na farmu Kozodoj se vypravili žáci 4. a 5. třídy 15. června. Vybrali si program Domácí výroba sýru a prohlídka hospodářských zvířat. Během programu se žáci seznámili s celým procesem výroby sýra od nadojení mléka, přes vysrážení sýra, až po jeho finální dokončení. Sýr si dochutili a společně snědli. Byl výborný. Pak se šli projít na pastviny mezi koně a osly. Směli si zvířata pohladit, podrbat a od chovatelky získali mnoho informací o těchto zvířatech. Byl to vydařený výlet.

Benešová EVVO koordinátorka

 

21. Návštěva sboru v Domově pro seniory

V pondělí byl pěvecký sbor navštívit seniory v Domově pro seniory na Krásňanech.

Děvčata zazpívala písně z pohádek, které znali i senioři, kteří se k nim přidávali. Nejvíce se jim líbily písně lidové. Sólo N. Velkové ocenili velkým potleskem, stejně tak i recitaci L. Mojcherové. Setkání se seniory je skvělou příležitostí pro všechny zúčastněné, protože obohatí obě strany. Těšíme se na další setkávání.                                                                                                                                     PhDr. Hana Levá

 

Komentář:

Paní ředitelko,

moc, moc děkujeme za vystoupení dětí Vaší školy.

Velmi si toho vážíme.

Ing.L.SYROVÁTKA

DPS v Hranicích

 

24. Akademie 16.00 hod. – hlavní vystoupení

 

V pátek 24. 6. 2022 proběhla po 4 letech školní Akademie. Sál byl nabitý k prasknutí, a protože bylo vedro, vzduch se dal krájet. Vše se však vydařilo.

Na Akademii vystoupily děti  z MŠ, pěvecký sbor, slyšeli jsme i sólový zpěv a poté vystoupily se svým programem všechny třídy. Vystoupení byla rozmanitá. Na závěr tradičně vystoupili i učitelé se svým vystoupením. Děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na nácviku, organizaci, ozvučení, přípravě a úklidu sálu. Doufám, že se akce líbila a za dva roky se snad zase potkáme.
                                                                                                                          PhDr. Hana Levá

 

 

 

28. 1. stupeň – 9. 00 hod. – zábavný pořad

29. sportovní den

30. 9.třída – rozloučení na radnici v 9.00 hod.

 

Plán exkursí                                    

07.06.2022 Bečov 8.+ 9. tř.
14.06.2022 Bečov 6. + 7. tř.
15.06.2022 Kozodoj 4. + 5. tř. 
     

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.