březen akce školy 202223

 

        6.                    Pietní akt ve Farském lese

V pondělí 6. března 2023 uctili šesťáci památku sedmi letců z havarovaného bombardéru Avro Lancaster. Ten havaroval 5. března přesně před 78 lety. V českém jazyce žáci pracovali s textem, který osvětloval okolnosti pádu letadla, takže byli s touto historickou událostí dobře seznámeni. Vojta s Péťou nesli k pomníku květinu a svíčku. Pomník museli kluci očistit od sněhu a ledu. Některé holky uklidily staré kytky a vyhořelé svíčky. Pak se mohla položit nová květina a zapálit svíčka. Péťa Hrkal měl velmi důležitou funkci. Recitoval básničku o pádu letadla s názvem P4-X neodpovídá, kterou složila žákyně 9. třídy Natálie Polťáková. Péťa měl pouze víkend na to, aby se jí naučil. K úkolu přistoupil zodpovědně, básničku se naučil a u pomníku ji zarecitoval. Důstojně jsme tak uctili památku britských letců. Počasí nebylo zrovna ideální, foukal silnější vítr a sněžilo, ale šesťáci to zvládli skvěle.

                                                                                                          Mgr. Markéta Dorotovičová

 

P4 – X neodpovídá

Psal se rok 1945,

byl třetí měsíc v roce,

v tu dobu musela Anglie povolat své letce.

 

Pondělí 5.3. odpoledne, trochu později, 

to už všichni začínali ztrácet svou naději.

 

Sedm mužů, kteří byli tak mladí,

si i přes to zanedlouho smrt odvádí.

 

Po celé jižní Anglii startují Lancastery,

cíl je továrna, kde se vyrábí motory.

 

Akce začala po půl desáté večer,

bombardéry však oslepovaly různé druhy jisker.

 

Konec akce nastal deset minut po desáté,

kolem Krušných hor vraceli se poté.

 

 Ze sedmičlenné posádky tři letci vyskočili,

 do zajetí však zanedlouho stejně padli.

 

 

 Letadlo hořící přelétá hory Krušné,

 ovládat ho je čím dál víc náročné.

 

Koule hořící nad kostelem je viděna,

na okraji Farského lesa byla poté objevena.

 

Němečtí občané nalezli poblíž sedm mrtvých těl,

některý z nich se ještě padákem zachránit chtěl.

 

Těla všech sedmi letců byla 9. března,

na hranickém hřbitově do země pohřbena

 

  1.                    Den otevřených dveří – 8.00 – 12.00 hod.

                           Recitační soutěž v Aši 

10.                      Exkurze do Terezína

Osmá a devátá třída se v pátek 10. března vydala na exkurzi do Terezína. Žáci tím navázali na Projekt Krokus, do kterého se zapojili v listopadu loňského roku. Žáky do Terezína doprovázel také pan učitel Štěpán, který byl spoluorganizátorem exkurze. Ta zahrnovala prohlídku Malé pevnosti, terezínského ghetta, muzea a krematoria. V Malé pevnosti měli žáci k dispozici průvodce, který jim např. popsal denní rutinu vězňů, provedl je jednotlivými budovami a prošel s nimi 560 m dlouhou podzemní chodbu. Celá skupina si vyzkoušela, jaké to je být zavřený v cele pro více vězňů. Vybraný žák si také vyzkoušel dvě minuty na samotce v úplné tmě. Pro prohlídce Malé pevnosti jsme se už bez průvodce vydali do města. Navštívili jsme Muzeum ghetta, prošli jsme terezínské ghetto a celou exkurzi jsme zakončili prohlídkou kolumbária a krematoria. Žáci exkurzi hodnotili jako zážitek na celý život. Ve škole o ní psali své dojmy a zážitky, z nichž vznikla nástěnka doplněná fotografiemi. Velmi děkujeme starostovi města Hranice panu Ing. Danielu Mašlárovi, který nám umožnil dostat se do Terezína objednaným autobusem. Moc si toho vážíme.

Mgr. Markéta Dorotovičová

 

                                                                                                         

 

10.                      TURNAJ VE FLORBALU

V pátek 10. 3. 2023 se reprezentační celek ZŠ Hranice poprvé zúčastnil turnaje ve florbalu pro žáky 1. stupně ze základních škol ašského výběžku. Hned v úvodu musím poděkovat panu učiteli ing. Martinu Ševčíkovi za výbornou přípravu v hodinách tělesné výchovy. Vést družstvo natěšených páťáků byla krásná práce. Občas jsem si postesknul, že v pocovidové době žactvo nesportuje, teď byl opak pravdou.

Jako jediní ze zúčastněných jsme měli smíšený tým, tři děvčata a pět chlapců. A holky v ničem nezaostávaly, podávaly velmi dobré výkony. Květa Plecitá v brance, Elen Vláčilová v obraně a Kristýna Kosařová v útoku.

Zápasy se hrály v ašské tělocvičně na Kelleru. Čtyři týmy, dvoukolový herní systém. Nad síly našich florbalistek a florbalistů byl pouze tým ZŠ Hlávkova Aš, který zaslouženě všechny zápasy s převahou vyhrál. Naši borci dvakrát porazili ZŠ Okružní, se ZŠ Kamenná jednou remizovali a jednou zvítězili. V konečném pořadí se tak ZŠ Hranice umístila na 2. místě. Nečekané, o to radostnější. Kromě již zmiňovaných děvčat tvořili náš tým Eda Berkovec, Luboš Braun, Jakub Skamene, brankář Eliáš Dospíšil a střelec všech našich branek Václav Kocourek.

Všem děkuji za příkladnou reprezentaci naší ZŠ Hranice. Bylo to super!

Jiří Tůma, vedoucí týmu

 

  1.                   Country tance

V pátek 31. 3. zavítal do naší ZŠ Hranice učitel tance, pan Miroslav z dalekých Loučovic. Obce, která leží na březích Lipenské přehradní nádrže. Taneční dvouhodinové lekce se zúčastnili žáci 1. – 6. ročníku rozdělení do dvou skupin. Já jsem měl tu čest doprovodit ty starší, kteří již v taneční výuce nebyli nováčci.

Po úvodním slově tanečního mistra se žactvo rozdělilo do dvojic a zkoušelo první taneční figury. Nejprve na počítání, posléze i s hudbou. Pan učitel neměl s sebou taneční partnerku, tak využil přítomných kolegyň učitelek. A bylo znát, že z dob svých tanečních kurzů si ještě vše pamatují a sklidily od přítomných žáků zasloužený aplaus.

Vrcholem lekce byly country tance ve velkých skupinách, v rychlém tempu. Někteří tanečníci či tanečnice se zadýchali a bylo to pro ně náročnější než při hodině tělesné výchovy. Ale nakonec všichni country tance zvládli. Tak příště bychom mohli zkusit tance klasické.

 Jiří Tůma, učitel ZŠ Hranice

Country tance – 1. stupeň

Opět po roce k nám zavítal mistr country tanců, který proškolil naše žáčky a žáky v tomto krásném odvětví. Děti se rozhodně nestihly nudit, byly vtaženy do rytmu hudby a krásně jim to šlo. Tělocvična plná dětí se proměnila v taneční sál a děti v profesionální tanečníky a tanečnice. Opět skvělý zážitek pro všechny přítomné. Těšíme se zase brzy na viděnou.

K. Křížová

 

                             

      

 

 

Komentáře jsou vypnuty.