akce září 202223

7. a 9. třída jede 16. 9. do Západočeského divadla v Chebu. Představení začíná v 10:00. Odjezd od školy bude po první vyučovací hodině.

1  začátek školního roku 8.00 – 8.45 hod

2  třídnické práce – 1.st. – 4 hodiny – TU 

5  rozvrh – 1.st- 2.- 5. tř. – 4 hodiny

                 2.st. – 4 hodiny – TU 

16 Ukliďme Česko – 2. – 6. třída

                  7. a 9. třída jede do Západočeského divadla v Chebu

Jako každý rok jsme se i letos zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. V pátek 16. září vyrazili třeťáci, páťáci a šesťáci navzdory nepříznivému počasí směr Trojmezí, aby vyčistili okolí svých domovů od odpadků. Kudy prošli, zanechali za sebou cesty i okolní příkopy čisté.  Doufejme, že nadlouho.  Odměnou jim bylo teplo ohně a opékání špekáčků u rybníka. Pytle s nasbíraným nepořádkem odvezli pracovníci Technických služeb města. 

H. Berkovcová, učitelka

 

 

EXKURZE DO ČOV HRANICE

V úterý 20. září se vydaly 3. a 7. třídy na exkurzi do čistírny odpadních vod v Hranicích. Tyto třídy se celý školní rok budou v rámci Ekoškoly zabývat tématem Voda. Čistírnou nás provedl pan Pospíšil. Vysvětlil nám jednotlivé kroky, kterými se špinavá voda postupně mění na vodu vizuálně čistou. Vysvětlil nám, že se do odpadu nesmí nic házet a proč se to nesmí dělat. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá proces čištění vody a mnoho dalších zajímavostí. Žákům se návštěva velmi líbila.

R. Benešová, EVVO koordinátorka

 

Kdyby tisíc klarinetů
„Možná že jsem moc snil, neboť se mne zmocnil, něco jako pocit že tu, hraje tisíc klarinetů…“
Ne, nebyl to jen pocit. Opravdu hráli Kdyby tisíc klarinetů. A to v Západočeském divadle v Chebu. Tuto
jedinečnou možnost využili sedmáci a deváťáci v pátek 16. září 2022. Zhlédli divadelní hru, kterou
v roce 1958 napsali Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Slyšeli legendární písně (Tereza, Tak abyste to věděla, Dotýkat
se hvězd,…) v podání živého hudebního doprovodu a viděli vynikající herecké, taneční i pěvecké výkony
chebských herců. Žáci z divadla odcházeli nadšení.
Mgr. Markéta Dorotovičová

 

Komentáře jsou vypnuty.