akce únor 202122

PŘEDSTAVENÍ LEONARDO DA VINCI (Agentura Pernštejni) v sokolovně dne 28. 2. 2022

Seznámení se životem a dílem velké renesanční osobnosti dramatickou formou.

 

 

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže se vrátilo zpět po dlouhých dvou letech. Tentokrát recitační soutěž připadla na pondělí 28. února. Své umění v přednesu básní nám v hojném počtu ukázali nejlepší recitátoři ze tříd 1. stupně a v menším počtu i recitátoři ze tříd 2. stupně.

            Letos byla soutěž rozdělena do tří kategorií. V první kategorii soutěžili žáci 1. třídy a   2. třídy. Na prvním místě se umístila Tereza Pinerová, na druhém místě Verunka Svozilová a na třetím místě Dominik Horák. Druhá kategorie byla určena pro žáky 3. až 5. třídy, kde se na prvním místě umístila Štěpánka Křížová (V. třída), na druhém místě Madlen Popelková

(III. třída) a na třetím místě Nella Juříčková (III. třída). Ve třetí kategorii proti sobě změřili své recitátorské síly žáci druhého stupně. Na prvním místě se v této kategorii umístila Ellen Pešková (VIII. třída), na druhém místě Agáta Vláčilová (IX. třída) a na třetím místě Daniel Lazor (VII. třída). Recitátoři, kteří se umístili, dostali diplom a malou sladkost. Sladkou odměnu dostali za svou snahu a píli i ti recitátoři, kteří se neumístili.

            V letošním ročníku usedly v porotě paní učitelky Mgr. Eva Kulhavá, Mgr. Marcela Šnajdrová, Mgr. Kateřina Křížová a Mgr. Markéta Dorotovičová. Fotografie pořídila paní učitelka Nikola Kostrounová. Recitační soutěž proběhla v přátelském a klidném duchu za účasti a podpory ostatních spolužáků. Soutěžící žáky přišla podpořit paní ředitelka i někteří učitelé.

Děkujeme všem a těšíme se zase příští rok.

                                                                                              Mgr. Markéta Dorotovičová

 

Recitační soutěž

 

Přednáška o kritickém myšlení

Ve středu 23. února se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili přednášky na téma kritické myšlení. Přednášející si pro ně připravila prezentaci a vysvětlovala jim, co kritické myšlení znamená. Kladla žákům různé otázky a ptala se na jejich názory. Zároveň zjišťovala, jestli na základě dosavadních zkušeností dokážou rozpoznat falešné informace. Přednáška byla zajímavá.

                                                                                         Za 9. třídu Vanesa Pástorová a Agáta Vláčilová

 

 

III. KOLO ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU „MÍČOVÝ SOUBOJ“

V pondělí 21. února 2022 se malí závodníci z 1. stupně naší školy opět sešli v tělocvičně. Tentokrát se utkali v souboji s míčem. Museli zdolat dráhu driblinkem, strefit se míčem na cíl a zkusili si míčovou školku.

A kdo byl nejlepší?

l. třída dívky – Kamila Mojcherová, Sára Nováčková, Anežka Buriánová

l. třída hoši – Patrik Novotný, Renda Demeter, Šimon Pavlík,

II.-III. třída dívky -Veronika Svozilová, Viktorie Dubská, Madlen Popelková, Nella Juříčková

II.-III. třída hoši    – Adam Nguyen

IV.-V. třída hoši   – Dušan Gažik, Petr Hrkal, Václav Kocourek, Jakub Dubský

Soutěže se zúčastnilo 24 závodníků. Děkujeme všem za účast.

Vítězové obdrželi diplomy a sladké odměny.

Těšíme se na vás při další soutěži 25. dubna 2022 – IV. kolo Školního sportovního poháru

CHCI BÝT TARZANEM

Pořadatelé soutěže: Mgr. Dana Žibrická, Pavlína Ševčíková, Mgr. Marcela Šnajdrová

 

 

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V CHEBU

Pátá třída jela do Chebu do Planetária. A co jsme se dozvěděli? Jak Země obíhá kolem Slunce a Měsíc kolem Země. Byli jsme v místnosti, kde byl přístroj, který vypadal jako mimozemšťan. Byla tam také velká tma. Nad námi se rozsvítily hvězdy a už jsme pozorovali, jak to vypadá, když je zatmění Slunce nebo Měsíce. Podívali jsme se také na video o Sluneční soustavě. Nakonec jsme poznávali souhvězdí. Moc se nám to tam líbilo.

                                                                                                  Eva a Iva, žákyně V. třídy

 

Lyžovačka

Ve středu 2. 2. 2022 jsme s prvňáky konečně pokřtili naši novou školní běžkařskou výbavu. Využili jsme toho, že konečně napadlo alespoň trochu použitelného sněhu a odpadlo nám plavání a vyrazili jsme na cvičnou louku u sokolovny. Podmínky byly vzhledem k mokrému sněhu obtížné, ale všichni sportsmeni si zasloužili velikou pochvalu za odolnost a odhodlání, s nimiž zvládli své první lyžařské krůčky. Velkou zásluhu na tom měly i naše dvě paní asistentky, které všem sportovcům poskytovaly kromě technické i morální podporu.

Již teď se těšíme na další lyžovačku. Snad počasí dovolí.

S lyžařským pozdravem SKOL zdraví hlavní lyžník V. Štěpán.

 

 

3. zahájení plavání –      1. + 2. tř. – volnočas

                                     3.+ 4. tř. – bazén Aš, odjezd v 10.00 hod.

8. diagnostika 4. třída

14. dopravní výchova –     6. třída –  1. + 2. VH

                                       4. třída –  3. + 4. VH 

21. školní sportovní pohár

23. Prevence  – 8:00 – 13:30 –  přednášky

  1. + 2. VH – 8. a 9. třída – Kritické myšlení
  2. + 4. VH – 7. třída – Environment 2020+
  3. + 6. VH – 6. třída – Kyberbezpečnost

28. představení Pernštejni – Leonardo da Vinci

                                      10.00 – 1. – 5. třída

                                      11.30– 6. – 9. třída

 

Komentáře jsou vypnuty.