akce školy září 202324

11. Ukliďme Česko

Stalo se již tradicí, že se naše škola pravidelně účastní akce Ukliďme Česko. Úklidy probíhají vždy na jaře a na podzim. Letošní podzimní úklid proběhl v pondělí 11. září. Zúčastnili se ho žáci 4., 6. a 8. třídy. Čtvrťáci se vydali uklidit Farský les a starou cestu na Ebhmat. Šesťáci se vydali směrem na Trojmezí a přes Siedlunk zpět do Hranic. Nejtěžší práce čekala na osmáky, kteří vyklidili nepořádek z Koňského potoka a jeho okolí, uklidili prostor za nádražím a okolo hřbitovních zdí. Nasbíralo se okolo 10 pytlů odpadu, asi 4 pneumatiky a dost odpadu se také vyseparovalo. Nakonec jsme si upekli vuřty a zahráli jsme si hry v přírodě. Byla to hezká a prospěšná akce.

Poznatky čtvrťáků:

Čtvrťáci si dali za úkol uklidit ve Farském lese a cestu k Freeshopu. Chvíli se zdálo, že odpadků bude málo a budeme muset sbírat houby, ale mýlili jsme se. Naplnili jsme opět několik pytlů odpadu, nejen plechovek a papíru, ale hlavně staré železo, plasty, a dokonce kus koberce. Říkali jsme si, když lidé odpadky vyhazují do lesa nebo je vyhodí před své bydliště, jak se jim bude za pár let žít ve světě plném odpadků.

K. Křížová a R. Benešová, učitelky

 

15. Den prevence v Aši

V pátek 15. 9.2023 se sedmá a čtvrtá třída vypravily  do Aše na akci Den prevence. Tato akce byla zaměřena na správný postup při nebezpečných situacích, se kterými se děti mohou setkat. Žáci se dozvěděli něco málo o drogách a omamných látkách, vyslechli si postup při odchytu toulavých psů nebo viděli vybavení hasičského vozu. Také jsme měli možnost projít ašskou hasičskou zbrojnici. Potěšující  bylo, že žáci věděli všechna telefonní čísla bezpečnostních složek a nebáli se klást dotazy, pokud jim něco nebylo jasné. Všichni zúčastnění žáci naší školy akci hodnotili jako vydařenou.                                                                        Mgr. Kateřina Křížová

 

25. TS SRPŠ -15.00 hod.

29. Přespolní běh

Dne 22.9.2023 se naše škola zúčastnila přespolního běhu v Aši.

Soutěžil první i druhy stupeň ve dvou kategoriích.

I přes špatné deštivé počasí jsme měli dobré výsledky.

První stupeň první kategorie získal 2. místo a druhá kategorie místo 4.

Druhý stupeň 3. mategorie dívky se umístily na 5. Místě, hoši na místě 3.

Poslední 4. kategorie hoši získali 5. místo.

Komentáře jsou vypnuty.