akce školy říjen 202324

5. Slavnostní slib nových členů žákovského parlamentu

Na konci každého školního roku se v žákovském parlamentu musíme rozloučit s těmi nejstaršími – deváťáky, kteří odchází na střední školy. Na začátku roku pak ale zase přijdou noví členové ze čtvrté třídy, aby doplnili naše řady. Během září si čtvrťáci zorganizovali volby, ve kterých si vybrali dva zástupce – Emu Nemčekovou a Štěpána Stehlíka. Zástupci žáků v parlamentu se letos vyměnili i v šesté třídě. Zde byla vybrána dvě děvčata – Květa Plecitá a Elen Vláčilová. Slavnostní slib složili noví členové na říjnové schůzce ve čtvrtek 5. 10. 2023. Slíbili například, že se budou snažit jednat s učiteli, paní ředitelkou nebo s vedením města, a že svým chováním půjdou příkladem ostatním spolužákům. Věříme, že všichni čtyři budou naší velkou posilou.

Za Žákovský parlament

Mgr. Dana Nasadilová

 

6. představení ZUŠ pro žáky

KAŽDÝ NENÍ VYVOLENÝ 

Představení vzniklo podle rozhlasové hry “Vyvolený” a soubor si ho předělal podle svého, v hlavní roli je tedy dívka a vystřídá se v ní více hereček. O tématu a příběhu:

Hlavní hrdinka Olívie chodí na základku. Nemá to v životě zrovna jednoduché. Chtěla by, a určitě v tom není  sama, aby její život vypadal jinak, chtěla by, aby bylo zlo potrestáno a dobro vyhrálo. Náhle k tomu dostane příležitost, ale když tu je ta možnost, možná už to celé nemá vůbec cenu.  Pomůžou jí magičtí senioři  vyřešit problémy s účou, bazénem, klukama a uspěchanou rodinkou?

 

DÁRCE

Předlohou je kniha Dárce, která se odehrává v budoucnosti a pracuje s myšlenkou, jak by fungovala společnost, ve které by bylo vše černobílé a kde by lidé neměli možnost volby. I tady je hlavní hrdinka oproti původní předloze změněna na dívku a i ona je vlastně vyvolená, ale jako příjemkyně paměti lidstva. Jak si s tím poradí?

11. 1. kolo školního  sportovního  poháru, 13.30 hod.                        

17. koncert- Parnahaj, Beseda

Vývoj světové rockové hudby 20. století

V úterý 17. 10. nás opět navštívil Mgr. Milan Parnahaj se svým hudebně-vzdělávacím pořadem zaměřeným tentokrát na rockovou hudbu. Žáci prvního stupně slyšeli živé ukázky interpretů jako Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones aj. Prošli cestou od prvních pokusů o rockovou hudbu až ke známých hudebním skupinám jejich generace. Zažili atmosféru rockového koncertu na vlastní kůži a po celou dobu trvání pořadu byli aktivně zapojováni do dění na pódiu. Všichni odcházeli naplněni rockovými tóny a se spoustou nových zážitků. Také jsme poznali hudební směr punk, který je stále oblíbený a mezi mladou generací velmi známý. Každý si v tomto představení našel to své, holky i kluci měli možnost poznat a vybrat si z pestrého hudebního světa. A paní učitelky? Ty zavzpomínaly na svá předchozí léta, kdy chodily mezi své vrstevníky a s nimi se rozplývaly nad ikonami tehdejších rockových zpěváků.

Kateřina Křížová

1. stupeň

 2. stupeň

18. hudební pohádka- V korunách stromů        

Žáci první a druhé třídy se 18. října 2023 zúčastnili interaktivního divadelního představení „V korunách stromů – Podzim“ v podání Divadla Letadlo. Herci si s dětmi zopakovali všechna čtyři roční období a ke každému období vybrali z publika jednoho krále nebo královnu. Teď venku vládne podzim, takže král podzimu zůstal s herci na jevišti celou dobu a když bylo třeba, tak pomocí kouzelného žezla prováděl nejrůznější podzimní kouzla. Herci dětem povídali a zpívali o změnách v přírodě, které můžeme na podzim sledovat. Na scéně se objevila i velká dýně. Děti měly přemýšlet, co všechno se dá s dýní dělat – uvařit polévku, upéct koláč nebo dýni vydlabat na Helloween – a o tom byla i jedna z písní. Pak si herci pozvali na pódium další tři děti – dostaly košíky a měly sbírat houby rozestavěné kolem pódia. Samozřejmě jen ty jedlé! Řeč byla i o zvířatech. Ukázala se veverka, strakapoud a vlaštovky. O každém z nich jsme se dověděli pár informací – například který z ptáčků odlétá do teplých krajin a který ne. Nakonec čtyři děti na pódiu předváděly, že pouští draky. Král podzimu i ostatní děti v hledišti ze všech sil foukali, aby mohli draci pořádně létat. Žákům se představení moc líbilo.

Mgr. Dana Nasadilová

  

19. burza škol 

19. Vědomostní soutěž „Kde domov můj“ na ZŠ Okružní v Aši

Ve čtvrtek 19.10. se dvanáct žáků naší školy vydalo zabojovat a prověřit své znalosti v oblasti týkající se naší republiky. Jeli zástupci čtvrté až deváté třídy a byli rozděleni do tří kategorií. Soutěžili ve třech disciplínách, které byly zaměřeny na čtenářskou gramotnost, dále odkrývali obrázek a měli za úkol, co nejdříve odhalit, co se na něm skrývá. Poslední disciplínou byl vědomostní kvíz. Jednotlivé kategorie měly různé stupně obtížnosti. První kategorie četla českou pověst, kde hlavním hrdinou byl Vojvoda Krok, další kategorie četly o zemědělství. Také poznávání někoho nebo něčeho podle indicií bylo odstupňováno. Mladší ročníky poznávaly Karla IV. nebo korunovační klenoty, starší žáci měli určit kraj nebo stavbu. Důležité je, že všichni odcházeli nadšení, s novými zkušenostmi a vědomím, že pro vítězství udělali, co mohli.

         Kateřina Křížová

 

24. Policie ČR – Tvoje cesta načisto

25. projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí

26. až 27. podzimní prázdniny 

              

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.