akce školy prosinec 202324

 

2. vystoupení pěveckého sboru na náměstí – rozsvěcení stromu

5. Mikulášská nadílka na prvním stupni

V úterý 5. 12. 2023 v podvečerních hodinách každé dítko očekává Mikuláše se svou pekelnou a nebeskou družinou. My jsme nechtěli čekat až do večerních hodin, proto jsme celou mikulášskou družinu pozvali k nám na první stupeň již v dopoledních hodinách. Andělé byli opravdu svaté bytosti s košíky plné nadílky, Mikuláš byl velmi dobře informován o každé hříšné duši a čerti? Ti byli opravdu z říše pekel. Neobměkčily je ani básničky, ale ani písničky. Nejraději by si odnesli co nejvíce dětí do pekelné říše. Naštěstí se andělům a paním učitelkám podařilo všechny děti ochránit, a dokonce i čerty udobřit. Za rok se na vás. milí čerti, andělé a Mikuláši budeme opět těšit. 

K. Křížová

 

8. divadelní představení Karlovy Vary 

V pátek 8. 12. se třeťáci a čtvrťáci vydali do karlovarského divadla na představení „Betlémská hvězda“. Čekalo je krásné a veselé představení, kde jim byl představen celý vánoční příběh. Vše bylo doplněno známými koledami, veselým andělem a nechyběla ani zvířátka v betlémě na seně. Opravdu skvěle zpracované představení děti zaujalo, některé koledy zpíval plný sál dětí a vše bylo oceněno bouřlivým potleskem. Všichni jsme se vánočně naladili a teď už nám nezbývá než čekat, až zazvoní zvoneček a ten vánoční čas bude na dosah.

 

                                                                                                                                         

 

9. vystoupení pěveckého sboru pro seniory v Besedě 

 

13. sportovní akce Olympijský maskot – 1. stupeň 

 

14. vystoupení sboru v Domově pro seniory -10.00 hod. 

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 vystoupil pěvecký sbor školy v Domově pro seniory se svým vánočním programem. Děvčata zpívala známé koledy pod vedením Hany Levé. Děvčata zpívala sóla, recitovaly se vánoční básně. Pak děvčata rozdala přání, která vyrobila 5. třída. Atmosféra byla milá, slzičky také byly a tak to má být. Krásné Vánoce všem lidem dobré vůle.  Hana Levá

 

18. návštěva Domu pro seniory -5. třída– vánoční vyrábění

 

22. vánoční tradice a zvyky – zpěv u vánočního stromku

 

22. Vánoční trhy v Hofu

Šesťáci a sedmáci si užili poslední předvánoční školní den na vánočních trzích v německém Hofu. Na trzích si každý přišel na své. Někdo si užíval jídlo, někdo si užíval obchody s oblečením a někdo si jen prostě užíval předvánoční atmosféru. Chválím žáky za to, že se nestyděli mluvit a domluvili se buď německy, nebo anglicky. Výlet měl úspěch a všichni se už těší na další podobný výlet.

                                                                                                           Mgr. Markéta Dorotovičová

              

 

Komentáře jsou vypnuty.