akce březen 202324

4. – 7.3. barevný týden

4. muzeum Aš- Příběhy našich sousedů

Několikaměsíční práce našich žáků ZŠ Hranice (Natálie Velkové, Natálie Barbory Arwayové a Michaela Surovčiaka) byla slavnostně odprezentována v pondělí 4. 3. 2024 v Národopisném muzeu v Aši. Sešly se zde žákovské týmy škol, které se zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum spočívající ve vyzpovídání pamětníka, natočení vzpomínek, digitalizaci fotografií a ve vytvoření rozhlasové, televizní nebo psané reportáže. Naši žáci si vybrali pamětníka, pana Gerharda Schmieda, natočili s ním rozhovor a ten potom proměnili v pětiminutové video. Zaměřili se v něm na období po konci 2. světové války – odsun německého obyvatelstva a život v pohraničí. Natálie Velková se během slavnostní prezentace ujala slova, představila pamětníka, uvedla video a poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli a podporovali ho. Podle ohlasů přítomných mělo video úspěch. Ještě jednou děkujeme panu Gerhardu Schmiedovi a všem, kteří nás podporovali a bez kterých bychom se do projektu nemohli zapojit.

 

 

5. Pietní akt ve Farském lese

Dnes 5. března 2024 uctili osmáci památku sedmi letců z havarovaného bombardéru Avro Lancaster. Ten havaroval 5. března 1945 přesně před 79 lety. V českém jazyce žáci pracovali s textem, který osvětloval okolnosti pádu letadla, takže byli s touto historickou událostí dobře seznámeni. Žáci na pomník položili květinu a zapálili svíčku. Natálie Velková zarecitovala básničku P4-X neodpovídá, kterou minulý rok složila naše bývalá žákyně Natálie Polťáková. Památku letců společně s námi uctil i pan starosta a paní místostarostka.

 

 

7. Den otevřených dveří

7. Rozjezdy pro hvězdy

12. Divadlo Věž, Beseda

13. Návštěva chebského muzea

Ve středu 13. 3 .2024 jsme se se čtvrtou třídou vypravili do chebského muzea na besedy Čápi na tahu a Deinotherium, hrozivá bestie. Byly to opravdu krásně připravené programy plné zajímavých fotografií. Žáci prožili s čápy celý jeden kalendářní rok, zatančili si námluvní tanec, dozvěděli se, jak se jmenují chebští čápi a proč nebo, jak se řekne latinsky čáp bílý.

V druhém programu jsme se dozvěděli, jak je náš kraj jedinečný, protože se zde našly kosterní pozůstatky třetihorního živočicha jménem Deinotherium. Trvalo mnoho let, než se podařilo sestavit celou kostru tohoto zajímavého tvora a ta je nyní vystavena v muzeu ve Vídni. Žáci dostali krásné sešity o čápech a skládanku Deinotheria. Byl to opravdu super zážitek.

      Mgr. Kateřina Křížová

 

25. Policie ČR- beseda

25. Páťáci v Domově důchodců

V pondělí 25.3.2024 jsme šli s paní učitelkou do domova důchodců v Hranicích vyrábět se seniory.

     Vyráběli jsme věneček z papírových vajíček. Nejdříve jsme si vybrali stoly se seniory a začali jsme vyrábět. Nějaké babičky, které jsme měli u našeho stolu byly docela aktivní a veselé. Snažily se pracovat a my jsme se je snažili zapojit do vyrábění.

     Za odměnu jsme od paní ošetřovatelky dostali něco na zub a dala nám i čaj, byla moc milá.

     Myslím, že se nám to moc povedlo, byla jsem ráda, že jsme tam byli. Moc jsem si to užila.

 

    žákyně 5. třídy,  Eliška Křížová

 

27. VYSTOUPENÍ PSŮ ZE PSÍ ŠKOLY V KOPANINÁCH

Ve středu 27.3. přijeli za žáky naší školy psi ze psí školy v Kopaninách. Připravili si pro nás několik ukázek psích sportů. Nejznámější je asi psí agility nebo dog dancing. Žáci se také dozvěděli, jak se trénuje disciplína zvaná noseworking, kdy psi mají za úkol hledat pomeranč nebo skořici pod květináči nebo jinými předměty. Paní trenérka žákům také vysvětlila, jak se chovat v situacích , kdy venku potkají volně pobíhajícího psa, jak správně zareagovat, jak se chránit nebo jakou pozici zaujmout, aby se ochránili. Žáci si vše hned prakticky ukázali a vyzkoušeli. Celkem přijelo sedm psů se svými trenérkami, od těch nejmenších až po větší plemena. Psi se nechali od všech žáčků odměnit připravenou dobrůtkou, byli velmi přátelští a radostní, a tak se celá tato akce nesla v přátelské a veselé atmosféře. Moc děkujeme pejskům i jejich trenérkám za jejich milé vystoupení a těšíme se na příště.

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.