před rokem 6. třída

Škola historická

Pátá třída nahlédla do starých školních kronik. Máme jich ve škole mnoho svazků a určitě by vystačily na spoustu dlouhých zimních večerů. Četba je to ohromně zajímavá. Nás nejvíce zajímala kronika úplně nejstarší – první česky psaná z roku 1945. Pročítali jsme si z ní úryvky v hodině vlastivědy a nestačili jsme se divit. Jednak způsob vyjadřování se od dnešního poněkud lišil, jednak jsme se dozvěděli různé zajímavosti, jako například, že škola původně stála na jiném místě – u evangelického kostela. Byla otevřena po válce pro české děti, ale bylo jich málo a navíc budova školy byla plná německých vojáků, takže školní rok byl zahájen v hospodě.

Našli jsme fotografie staré školy a také školních budov ve Studánce, Pastvinách a Trojmezí. Vytvořili jsme ve třídě nástěnku, kde jsme si fotografie připnuli. Některé budovy jsou již zbořeny, některé stojí doposud. Až kolem nich pojedeme, vzpomeneme na doby, kdy sloužily dětem školou povinným.

 

 

ZÁCHRANA LIDSKÉHO ŽIVOTA 

V úterý 25. října jsme se ráno sešli v naší třídě, abychom si zopakovali, jak se máme zachovat v případě ohrožení za běžných rizik a mimořádných událostí. Povídali jsme si o nebezpečných situacích, shlédli videa, abychom věděli, jak se máme v těchto situacích zachovat. Ve skupinách jsme se domluvili, jaké modelové situace si připravíme a vyrazili jsme do přírody.

V terénu jsme spolužákům předvedli, jak bychom se zachovali, kdybychom našli zraněného kamaráda na chodníku, který si zlomil a rozřízl nohu, kdybychom potkali starého pána, kterému se zastavilo srdce, jak bychom přivolali pomoc slečně, která spadla na skatu a nakonec jsme viděli ukázku zadržení lupiče, který přepadl kolemjdoucího a chtěl ho okrást.

Věříme, že dnešní modelové situace nikdy v našem životě nezažijeme a pokud ano, budeme se umět správně zachovat, abychom zachránili lidský život.

Žáci V. třídy Základní školy v Hranicích

 

 
PÁŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
Sluníčko nás ráno vytáhlo z postele. Bylo 29.9.2022 a my jsme se všichni těšili na výuku ve Sluníčku v Aši. Připravujeme se totiž na získání průkazu cyklisty. 
V učebně jsme si zopakovali teorii – dopravní předpisy, chování cyklisty a chodce v dopravním provozu, první pomoc.
Na dopravním hřišti jsme si zkontrolovali vybavení kola, seznámili jsme se s pravidly jízdy na semaforech a kruhových objezdech. Procvičili jsme si jízdu na kole v dopravním provozu. Někteří z nás jízdu zvládali bez problémů, někteří budou muset ještě trénovat, aby průkaz získali.
Žáci V. třídy ZŠ Hranice

Komentáře jsou vypnuty.