před rokem 2. třída

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 jsme šli naposledy v tomto školním roce do Městské knihovny v Hranicích. Paní knihovnice Blanka pozvala zaměstnankyně z Městské knihovny ve Františkových Lázní, které si pro žáčky připravily pasování na čtenáře v pirátském duchu. Prvňáci po příchodu do knihovny nastoupili na loď, kterou přepadli piráti. Chtěli výkupné, ale nikdo nic neměl. Tak museli prvňáci pracovat – kormidlovat, drhnout podlahu, škrábat brambory… Piráti posléze vylovili z moře vzkaz v lahvi. Protože neuměli číst, tak vzkaz četli prvňáci. Vzkaz napsal kapitán Flin a byl o ukrytém pokladu kapitána Kormorána na ostrově kanibalů. Byla přiložena i mapa. Na ostrově pak našli nejen kostru kapitána Flina, ale i truhlu s pokladem. V truhle byly pro prvňáčky připravené čtenářské diplomy a knížka. Ta se dětem tak líbila, že si ji začali číst hned před knihovnou. Za dnešní i všechny předešlé setkání v knihovně paní knihovnici moc děkujeme.

Mgr. Dana Nasadilová

 

Školní statek v Chebu

Poslední červnový týden jsme se s prvňáčky vypravili na Školní statek v Chebu. V průběhu prohlídky farmy se děti seznámily se všemi jejími obyvateli a získaly informace o jejich životě. Paní lektorka si se žáky povídala o významu hospodářských zvířat pro člověka a o tom, jak je chovat, aby byla zdravá a měla důstojný a spokojený život. Kromě toho si děti vyzkoušely, jaké je to být opravdovým chovatelem a co všechno to vlastně obnáší.

Mgr. Dana Nasadilová

 
Prvňáčci v knihovně III.
 
Již potřetí si pro prvňáky připravila paní knihovnice Blanka hezký program v městské knihovně. Tentokrát jarní téma – žáby. Přečetla jednu kapitolu z knihy Kvak a Žbluňk a povídala si se žáky o životě žab. Ukázala také obrázky několika žab žijících v České republice a nechyběly ani žáby cizokrajné – více barevné. Žáci si s paní knihovnicí vyrobili dva výrobky – záložku do knížky, na které byla vývojová stádia žab, a veselou “frkací” žábu. Nakonec si zase za odměnu mohli prohlížet knížky nebo hrát hry.
 
Mgr. Dana Nasadilová
 
 
Návštěva předškolních dětí v 1. třídě 
 
Ve čtvrtek 30. 3. 2023 se přišly do 1. třídy podívat děti z mateřské školy, které mají v září nastoupit do školy. Prvňáci si pro ně připravili básničku o zoubkách a písničku o datlovi. Děti ze školky se nenechaly zahanbit a pod vedením paní učitelky nám také zarecitovaly básničku – o tom, jak se připravují na školní docházku. Na interaktivní tabuli jsme si zopakovali názvy zvířat v lese a na statku a předškoláci si vyzkoušeli práci s interaktivním perem. Za odměnu dostali malou omalovánku a bonbón. Pak pokračovali do zookoutku podívat se na zvířátka – tentokrát už na živá.
 
Mgr. Dana Nasadilová

 

 

 

Veselé zoubky

Se žáky první třídy jsme se zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky, který pořádá dm drogerie markt s.r.o., Česká republika. Na úvod jsme se podívali na pohádku o Hurvínkovi, kterého bolel zub, protože si nečistil zuby a nechodil na preventivní prohlídky k zubaři. Celým tématem nás provedl připravený interaktivní program. Seznámili jsme se s názvy a počtem zubů, s jejich funkcí a stavbou. Řekli jsme si, co zoubkům nejvíc škodí a podporuje tak tvorbu zubního kazu, nechyběla správná péče o chrup a také důležitost pravidelných preventivních návštěv u zubaře. Doma si žáci vše zopakovali s rodiči díky přiloženému pracovnímu listu. Za odměnu si pak každý domů odnesl samolepku se správným postupem při čištění zubů a dárkovou taštičku se zubním kartáčkem, dětskou pastou na zuby, žvýkačkami a přesýpacími hodinami na čištění zubů. Žákům se aktivity moc líbily a z dárečků měli velikou radost. Věřím, že tento program přispěl ke zlepšení povědomí o správné péči o dětský chrup.

Mgr. Dana Nasadilová

 

 

Druhá návštěva prvňáků v knihovně

17. 2. 2023 se  návštěva prvňáků v knihovně nesla ve znamení masopustu. Nejprve si žáci s paní knihovnicí Blankou řekli, co to vlastně masopust je, kdy se slaví a jak. K masopustu neodmyslitelně patří masky, takže si také každý žák nějakou masku vyrobil. Následoval masopustní průvod po knihovně a nechybělo masopustní veselí.

 

Prvňáci poprvé v knihovně

V pátek 20. ledna 2023 šli prvňáci poprvé do knihovny. Lépe řečeno poprvé v tomto školním roce, loni byli se školkou. Takže letos už byli jako „velcí“ školáci. Paní knihovnice Blanka si pro ně připravila moc hezký program. Nejprve si se žáky řekli, k čemu všemu vlastně knihovna je. Pak se paní knihovnice ptala, komu doma rodiče čtou a jaké knihy. Mezi odpověďmi zazněli například Bob a Bobek, Rákosníček, Krysáci nebo Odpadoví skřítkové. Společně vyvodili, jak se ke knížkám chovat a nechovat – netrhat a nestříhat stránky, nečmárat do nich, neohýbat listy, neušpinit. Aby mohly děti číst, musí znát písmena. O tom byl další úkol – děti měly říct a napsat na tabuli písmena, která už znají. Bylo jich celkem dost a nebyla to jen písmena, která jsme se už ve škole učili. Pak paní knihovnice přečetla jednu kapitolu z knihy Knihovnické pohádky. Byla o tom, jak se jeden žák druhé třídy chtěl učit skládat vlaštovky. Neměl ale po ruce čistý papír, a tak vystřihoval stránky ze své pohádkové knížky. Knížka potom moc plakala. Ostatní knížky z jeho knihovničky raději utekly, aby je také nerozstříhal. Paní knihovnice Blanka potom žáky naučila skládat vlaštovky. Rozdala jim samozřejmě čisté papíry. Následovala soutěž v házení vlaštovkou. Děti to moc bavilo. Nakonec jim paní knihovnice ukázala, kde jsou dětské knížky, a děti si je mohly prohlížet. Paní knihovnici Blance mnohokrát děkujeme za příjemně strávený čas a už se těšíme na další návštěvu.  

                   Mgr. Dana Nasadilová

 

Vánoční dárky

Prvňáčci před Vánoci vyráběli vánoční dárky pro své rodiče, aby jim ukázali, že je mají rádi. Jedním z výrobků byla sovička, které vyplétali bříško vlnou. Učili se při tom navlékat nit na jehlu a pracovat s plastovou jehlou. Druhým výrobkem byla vánoční ozdoba na stromeček – na plastovou kouli lepili malé ozdobičky. Trénovali jemnou motoriku a učili se pracovat s tekutým lepidlem. I když práce žáky bavila, nebylo to pro některé vůbec jednoduché. Doufáme, že měli rodiče radost a snahu svých dětí také náležitě ocenili.

 

Beseda s panem myslivcem

Během září a října sbírali žáci naší školy kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu. Zároveň mezi sebou třídy prvního stupně závodily, která třída toho nasbírá víc. S pomocí rodičů, sourozenců, babiček, dědečků, tet a strýčků vyhráli prvňáčci. Za odměnu měli besedu s panem myslivcem, která proběhla 15.12.2022. Pan myslivec dětem poděkoval za odvedenou práci. Vysvětlil, proč a jak se zvířata v zimě přikrmují. Pak děti zkoušel, jestli znají nějaká zvířata, která žijí v lese. Podle obrázků poznali téměř všechna. Přinesl s sebou plno obrázků a samozřejmě také lebky a parohy zvířat. Popsal jednotlivé části a vysvětlil, k čemu je zvířata používají. Nezapomněl říct, co všechno musí myslivec s sebou do lesa nosit a k čemu mu věci slouží. Popisoval život zvířat i některé zvláštnosti. Děti si mohly uvědomit, že práce myslivce není vůbec lehká, musí mít rád zvířata a také toho musí hodně znát a umět.

 

 

5. prosince přišli i do naší třídy Mikuláš, Anděl a čerti. Někteří žáčci měli slzičky na krajíčku, ale Anděl je utěšil. Mikuláš znal hříchy dětí a trošku je za ně pokáral. Děti slíbily, že už budou hodné, řekly Mikulášovi, Andělovi a čertům básničku a předaly obrázky, které pro ně nakreslily, takže si čerti s sebou nikoho neodnesli. Za básničku a obrázky jim Mikuláš s Andělem nadělili pár sladkostí.

 

Učíme se písmenko I, čteme si o Indiánech a díky indiánským čelenkám a týpí jsme se na chvíli stali náčelníky a náčelnicemi indiánského kmene.

Komentáře jsou vypnuty.