akce škola červen 202223

2. perlorodka 9. tř. 

4.-6. zájezd do Anglie

     Zájezd ZŠ Hranice do Anglie – červen 2023

   V letošním školním roce jsme se rozhodli podniknout výlet po jižním pobřeží Anglie.

Na trase  Brighton, Chichester, Portsmouth a Hastings nás čekalo spoustu poznání a nových dojmů.

    Vyrazili jsme 4. června. Bylo nás 42 dětí (vesměs žáci 5. – 9. ročníku) a čtyři dospělí.

Kromě pedagogů (H. Berkovcová, M. Dorotovičová, K. Křížová) se zúčastnila také paní Šárka Dospíšilová.

   Vydat se na cestu od školy za kanál La Manche autobusem vyžaduje notnou dávku odvahy a sebezapření. Ukázalo se však, že hraničtí nejsou žádné bábovky a vydrží opravdu hodně. První pohled na vytouženou Velkou Británii se nám naskytl na trajektu, když jsme uviděli za mořem bílé útesy Doveru. Dobrodružství mohlo začít.

  Jižní pobřeží anglického hrabství Sussex nás nezklamalo. Město Brighton láká k nejrůznějším aktivitám. Nešlo vynechat prohlídku nejstaršího podmořského akvária na světě Sea Life Centre.  Procházeli jsme zde proskleným tunelem a  obdivovali obrovské mořské želvy, žraloky, chobotnice, medůzy a mnoho dalších roztodivných tvorů, kteří kolem nás proplouvali.

     Při procházce městem nás neustále míjely všudypřítomné double-deckery, které nás spolu s typickými anglickými domy ujišťovaly, že jsme opravdu tady. Jedna budova jakoby tam ale vůbec nepatřila – bývalý královský palác Royal Pavilion postavený v asijském stylu pro krále Jiřího IV. byl jako z pohádky. Po odpočinku v královské zahradě jsme prošli celý interiér.

     Letní slunce, pohodová atmosféra, rozjařené děti pobíhající podél moře po promenádě směřující k 162 m vysoké věži British Airways i360. Věž je pozoruhodnou dominantou Brightonu. Již z dálky sledujeme, jak po ní sjíždí velký prosklený prstenec do výšky a zase dolů, aby se mohli lidé kochat výhledem na letovisko a moře. Naše děti s většími či menšími obavami po chvíli nastupují a stoupají vzhůru. Krásný zážitek. 

    Strávili jsme také nějaký čas na památkově chráněném viktoriánském mole Palace Pier, které zasahuje přes půl kilometru do moře. Dnes je plné pouťových atrakcí a některé děti to umí rozjet ve velkém. Západ slunce na pláži, osvěžení unavených nohou v moři, dovádění s kamarády. Radostné vzpomínky na společně strávený čas v Brightonu už v nás zůstanou. 

     Dalším cílem naší cesty byla gotická anglikánská katedrála v Chichesteru, založená v 11. století. Majestátní pietní místo s neuvěřitelně krásnými obrovskými vitrážemi na nás udělalo dojem. Slunečné počasí nám umožnilo návštěvu Weald and Downland open air muzea, které se nachází v národním parku South Downs. Malebná krajina s rozesetými domky s doškovou rákosovou střechou na nás dýchala kouzlem starého anglického venkova.

    V námořním přístavu Portsmouth jsme absolvovali prohlídku slavné válečné lodi Victory navržené pro přepravu velkého množství děl. Prozkoumali jsme ji důkladně od horní paluby až po kýl.

      Abychom se dozvěděli o zásadní události v historii Anglie, namířili jsme si to do městečka Hastings. Nedaleko se totiž odehrála významná bitva, při které normanský vévoda, známý jako Vilém Dobyvatel, porazil Harolda II. a zmocnil se tak anglického trůnu. Vláda Viléma Dobyvatele následně velmi ovlivnila také formování angličtiny do podoby, jak ji známe dnes. Slovní zásoba se obohatila o francouzské a latinské výrazy. Některé žáky zajímavosti z historie zajímaly, jiné nadchli spíše početní rackové, kteří kolem nás poletovali, když jsme svačili u zříceniny hradu Hastings.  Zvláště mladší děti měly z racků velkou radost a vydatně je nakrmily.

   V Hastings se nachází rozsáhlý komplex jeskyní, které dříve sloužily jako úkryty pašerákům nejrůznějšího zboží. Dozvěděli jsme se, že se přes moře pašovaly nejen šperky, alkohol a tabák, ale cenné bylo také sklo nebo dlouhé vlasy. Díky zvukovým a světelným efektům a interaktivním prvkům byla prohlídka pašeráckých jeskyní pro děti nejen naučná, ale i zábavná.

   Hezké počasí umožnilo dokonce koupání v moři. Upřímná radost v očích dětí, které byly u moře poprvé, byla nepopsatelná.

   V průběhu pobytu dostaly děti několikrát rozchod v menších skupinách, kdy měly možnost kupovat jídlo, oblečení nebo suvenýry a procvičovat si tak angličtinu. Někteří se trochu styděli a potřebovali pomoc, jiní byli velmi šikovní a vše potřebné si vykomunikovali úplně sami. Velmi mě těšilo, když jsem viděla, jak starší žáci pomáhají mladším. Pobyt v zahraničí vztahy mezi dětmi ještě více upevnil.

   Užili jsme spoustu legrace a zvláště během jízdy v autobuse zaznívaly hlášky, které nám budou ještě dlouho vyvolávat úsměv na rtech, když si na ně vzpomeneme.

   Řidiči autobusu si pochvalovali, že taková fajn parta dětí se jen tak nevidí.

   Ráda bych na závěr poděkovala svým kolegyním Markétě Dorotovičové a Kateřině Křížové, že se bez váhání k této akci připojily a zájezd byl díky nim takto pohodový. Moc si ceníme pomoci Šárky Dospíšilové, která ač nemusela, pracovala prakticky jako další pedagogický dozor. Se vším pomáhala a děti si ji velmi oblíbily. V neposlední řadě děkuji paní ředitelce PhDr. Haně Levé, bez jejího souhlasu by se akce nekonala. Poděkování patří také rodičům, kteří dětem umožnili účast na zájezdu do ne zrovna levné destinace a žákům, protože dodržovali instrukce a chovali se zodpovědně.

                                                                                     

       Helena Berkovcová

 

6. farma Kozodoj – 3. a 4. tř. 

8. Ašlerky – 2. a 3. tř. 

14. Atletický trojboj- Šna,Na

5. kolo uzavírá naši celoroční sportovní soutěž žáků 1. stupně naší ZŠ.

Na hřišti jsme v červnu trénovali atletiku – skok daleký, hod míčkem a běh na 50 m.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali závodníci:

I. třída dívky – Liliana Slekovičová, Stella Hertelová, Eliška Muhrová

I. třída hoši – Marek Bárta, David Hertel, Matyáš Švarc

II.-III. třída dívky  – Anastáziia Serednytska, Kateřina Tichá, Anežka Buriánová

II.-III. třída hoši    – Jan Kotalík, Jonáš Svoboda, Jan Popelka

IV.- V. třída dívky – Karolína Křesťanová, Madlen Popelková, Tereza Kunášková

Vítězové obdrželi za své skvělé výkony diplomy a sladkou odměnu.

Soutěže se zúčastnilo 32 závodníků z I. až V. třídy.

Vítězům blahopřejeme. Všem závodníkům děkujeme za účast.

Děkujeme panu Kotalíkovi za pomoc při měření výkonů.

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ROČNÍK ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO POHÁRU

V PŘÍŠTÍM ROCE!

Marcela Šnajdrová, Dana Nasadilová, Pavlína Ševčíková – pořadatelé soutěží

 

 

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA

(PROJEKT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HRANICÍCH)

Letní olympijské hry se v roce 2024 uskuteční v Paříži. Ve středu 14.6.2023 jsme si vyzkoušeli pořádání Letních olympijských her i v našem městě.

Při projektu Sportovní olympiáda jsme se seznámili s historií a teorií olympijských her, kdy a proč olympijské hry vznikly, jaké je složení a poslání mezinárodního výboru, pročetli jsme si chartu, zkusili jsme vyrobit znaky a symboly. Na projekt jsme se ve všech třídách 1. stupně pečlivě připravovali. Vyrobili jsme si společné oblečení, maskoty a vlajku své země. Pro svou zemi jsme vymysleli název – 1. třída Rákosníčci, 2. třída Fotbal, 3. třída Velké hvězdy, 4. třída Morgenovci, 5. třída Dragoni.

Sportovní olympiádu jsme začali průvodem městem. V čele průvodu nesli vítězové loňského Školního sportovního poháru pochodeň s olympijským ohněm a vybraní žáci, kteří reprezentovali naši školu v průběhu celého školního roku na sportovních soutěžích, nesli olympijskou vlajku. Ve městě nás přišli podpořit naši fanoušci.

Na olympijském stadionu jsme naše hry zahájili olympijskou hymnou, vyslechli jsme si slib závodníků, trenérů a rozhodčích. Paní ředitelka naší školy popřála závodníkům mnoho zdaru při sportování. Pan starosta prohlásil Sportovní olympiádu za zahájenou.

Na fotbalovém stadionu probíhalo několik olympijských disciplín pro závodníky 1. – 3. třídy. První byl běh na 50 m, další štafetový běh. Děti závodily ve skoku dalekém a hodu na cíl. Vše probíhalo hladce. Naši závodníci vše brali velmi zodpovědně, a tak se všem za bouřlivého povzbuzování podařilo proběhnout či proskočit cílovou páskou. I sluníčko drželo závodníkům palce a svítilo jim na cestu, a proto měly závody příjemnou hřejivou atmosféru. Každý z malých olympioniků byl odměněn medailí a diplomem a také něčím malým na zub. Všichni hodnotili závody kladně a prý se těší na další rok, až budou zase závodit.

Žáci 4. a 5. třídy se přemístili do tělocvičny, kde se utkali v turnajích. |Dragoni z 5. třídy vyhráli turnaje ve fotbale, florbale a košíkové, takže zvítězili na plné čáře a odnesli si 1. místo.

Na 2. – 3. místě skončila družstva Paris ze 4. třídy a Skoti ze 4. třídy. Všichni závodníci si zasloužili diplom, sladkou  odměnu a pitíčko. Vítězná družstva vyhrála diplom svého týmu a sladkou odměnu.

Poděkování patří nejen organizačnímu týmu (paní učitelkám a asistentkám 1. stupně ZŠ Hranice), ale i všem závodníkům za přípravu projektu a příjemnou atmosféru a fanouškům, kteří přišli soutěžící podpořit.

Za organizační tým Mgr. Marcela Šnajdrová

 

14. Podpora ZOO koutku

22- 1. třída- pasování na čtenáře 

22. předávání titulu Ekoškoly v Praze

29. sportovní den

Sportovní dopoledne – letní biatlon

 

29. hudební šou pro děti

 

30. 9tř. – rozloučení na radnici v 8.00 hod.

 

         

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.