www.nadacepartnerstvi.cz

MAKRO Cash & Carry

www.makro.cz
 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.

   

 

Stromy místo letáků

Zapojili jsme se do grantové výzvy Nadace Partnerství – „Stromy místo letáků“ a uspěli jsme s naším projektem Park k Roku české hudby. V rámci tohoto projektu chtějí žáci 9. třídy vysadit 16 lip. Vybrali si park na Husově náměstí, který přímo prosil o zvelebení. Uspět v grantové výzvě nebylo vůbec lehké. Nejprve jsme museli projít sítem žadatelů v prvním kole a pak uspět ve veřejném hlasování na internetu. Povedlo se a my mohli objednat stromy, které naši žáci vysadí ve čtvrtek 23. října 2014.

     

 

Dne 24. 10. 2014 vysadila 9. třída 16 lip v parku, kterému se teď říká Park  Roku české hudby. Sázet jsme začali v 8 hodin ráno a byli jsme hotovi ve 12 hodin. S prací nám pomáhali pracovníci z městského úřadu v čele s panem Levým. Díry na stromy jsme už měli vykopané, takže jsme už jen navozili hlínu a dali do vykopaných děr stromy. Museli jsme vyrobit ze dřeva oporu pro každý strom. Byla to pěkná dřina, do každé díry jsme přidali asi 15 koleček hlíny, to bylo to nejtěžší. Ale zvládli jsme to! Navštívilo nás také MVTV kterému paní Benešová poskytla rozhovor. Poté vzniklo krátké video, kde bylo hlavně znázorněno, jak tvrdě pracujeme. Těsně před koncem nás navštívila paní ředitelka Hana Levá s paní zástupkyní Kábovou a s panem starostou Pickou. Nakonec jsme jako poděkování pověsili na kůl dřevěný list, na kterém stojí, že nás sponzorovala firma MAKRO a Nadace Partnerství. Myslíme, že to byl užitečný den a přiznáváme, že jsme raději sázeli, než se učili. Doufáme, že naši práci nikdo nezničí, že stromy porostou, že i po letech budeme vzpomínat, jak jsme tu makali a udělali něco užitečného pro naše město. Děkujeme firmě MAKRO, Nadaci Partnerství, Městskému úřadu Hranice. Díky patří i naší třídní učitelce paní Radmile Benešové.

Kristína Sochorová a Lucie Burianová

 
     
 

video : video

žákovské video : žákovské video