PROJEKT LITTER LESS

Také v letošním roce jsme se zapojili do mezinárodního projektu Litter Less. Projekt si klade za cíl snížit množství odpadů a ovlivnit dlouhodobou změnu v chování mládeže. Je provozován Nadací pro environmentální vzdělávání Eco-Schools s podporou Nadace společnosti Wrigley. Do kampaně je zapojeno 20 zemí a 557 škol z celého světa.

Nejprve jsme provedli analýzu školy z hlediska odpadového hospodaření na škole a zamysleli se, co by se dalo ještě zlepšit. Zjistili jsme, že můžeme snížit objem vzniklého odpadu tím, že si pořídíme lisy na plastové láhve. Sešlápnutím objem snížíme, ale ne tak hodně, jako když láhve slisujeme. Pokusem jsme zjistili, že do malého kontejneru se vejde 21 sešlápnutých lahví, ale slisovaných 64, a to dost značný rozdíl.

Další náš nápad se týkal zbytků papíru z kanceláře, písemných prací a šmíráků. Zamysleli jsme se, jak by se dali dále využít.  Pan učitel Štěpán přišel s nápadem vyrábět papírové brikety. Tak jsme si objednali lis a již jsme vyrobili první zkušební vzorky. V krbových kamnech tato briketa hořela téměř tři hodiny. Tak se do práce pustily i ostatní třídy a lisujeme a lisujeme.

 

Posledním z cílů tohoto projektu bylo, dokoupit odpadkové koše na toalety. Z hygienického hlediska se musí na toaletách používat pouze papírové utěrky na ruce. Koše na použité utěrky byly staré a nefunkční. Rozhodli jsme se proto nahradit je novými, praktickými a nakoupili 9 kusů krásných košů.