ARBORETUM

 

Tento projekt financujeme z výzvy MŽP Přírodní učebny a vyjde přibližně na 60 000Kč.
Před budovou školy se nacházejí nevyužité pozemky města, nejsou příliš udržované. Žáky napadla myšlenka na osázení těchto pozemků a jejich využití k výuce. Se svou myšlenkou seznámili Radu města a požádali je o vykácení starého nemocného javoru. Setkali se s kladnou odezvou, Město bylo jejich myšlenkou nadšeno, strom nechali vykácet a dohodli se na pomoci obnovy těchto pozemků. Žáci se rozhodli o rozšíření jejich Dendrologické stezky, kterou vybudovali v loňském roce. Zahrnuje 11 stromů, které jsou typické pro přírodu našeho kraje (jasan, javor, lípa, smrk, jírovec….). Žáci vyrobili naučné tabule, vytvořili informační tabule a pracovní listy ke každému stromu. V letošním roce si žáci si dali za cíl vysadit na pozemku před školou (je tam část dendrologické stezky) druhy stromů, které v našem okolí nerostou a opět k nim vyrobit naučné tabule, vytvořit informační tabule a pracovní listy. Požádali členy Ekotýmu, aby každá třída vybrala jednu dřevinu, kterou by si žáci sami zasadili a následně by se o ni starali. Žáci tímto projektem chtějí rozšířit svou Dendrologickou stezku a zároveň spolužáky seznámit se dřevinami, které nejsou typické pro naši přírodu (javor babyka, jilm, liliovník, kaštanovník setý….). V našem kraji chybí botanická zahrada, a tak by se žáci naší školy i obyvatelé našeho městečka seznámili s méně známými dřevinami. Vytvořili bychom tak malé arboretum, které bude sloužit k výuce žáků v přírodě. Také by se zkulturnilo prostředí před školou, které by získalo výchovně vzdělávací ráz a přispělo by k udržitelnému rozvoji obce.

PODZIMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE

Stromy jsme chtěli vysadit během října. Díky předčasné sněhové nadílce se nám ale povedlo pouze vykopání jam pro výsadbu stromů. Ale máme vše připravené na jaro. Doufáme, že v dubnu budeme moci stromy vysadit. Během zimy vyrobíme dřevěné naučné tabule i výukové tabule a projekt na jaře dokončíme. Budeme Vás informovat.

 

VÝROBA TABULÍ

V zimě jsme se pustili do výroby dřevěných tabulí. Prkna a trámky jsme očistili a natřeli. Pak jsme vše zkompletovali. A jsme připraveni na jaro.

 

SÁZENÍ STROMŮ

Konečně přišla nejdůležitější chvíle našeho projektu, sázení stromů. Jelikož jsou to stromy velikánské, hlavní práce se ujali kluci z 9. třídy Kamil Novák, Fanda Nový a Dan Reľovský. Kluci stromy uložili do jámy a zatloukli kůly. Žáci z nižších tříd stromky zalili a zasypali zeminou. Děti z prvního stupně si stromky také pojmenovaly, takže máme „srdíčkový strom“, „kaštánek“ nebo „ohnivou kouli“. Ke každému stromku ještě zabetonujeme dřevěnou tabuli, na kterou připevníme naučnou tabulku o daném stromku.
     
 

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Poslední úkol, který nás v celém projektu čekal, bylo připevnit na dřevěné tabule informační desky o jednotlivých stromech. Tohoto úkolu se ujali opět kluci z deváté třídy pod dohledem pana školníka. Jen byl opět trošku problém s počasím. V pondělí si kluci vše připravili, natáhli prodlužovací kabel a jak jinak, začalo pršet. V úterý se ale počasí umoudřilo a klukům se úkol podařilo splnit. Arboretum vypadá skvěle.

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ARBORETA

V úterý 11. 6. 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření našeho Arboreta. Pozvali jsme pana starostu a zástupce tisku. Nejprve si žáci 9. třídy, kteří projekt realizovali, připravili prezentaci s fotografiemi  dokládající celý průběh projektu. Žákům poděkovala jak paní ředitelka, tak pan starosta Picka za práci, kterou zviditelnili nejen školu, ale i město. Nakonec žáci s hosty prošli své Arboretum a odpověděli na jejich otázky.